Objava JAVNE RASPRAVE o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije

Objava JAVNE RASPRAVE o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije

Temeljem clanka 96. Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13) i Odluke Gradonacelnika Grada Opatije KLASA: 350-01/15-01/21, URBROJ: 2156/01-03-15-40 od 30. srpnja 2015., Upravni odjel za prostorno uredenje Grada Opatije objavljuje     J A V N U    R A S P R A V U o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Opatije                 Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Opatije provesti ce se u razdoblju od 31.08.2015. godine do 14.09.2015. godine.   Javni uvid u Plan moci ce se izvršiti svakog radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 8,00 do 16,00 sati u predvorju zgrade Grada Opatija, ulica M. Tita 3 – prizemno te na mrežnim stranicama Grada Opatije – www.opatija.hr .   Javno izlaganje održati ce se: a)      za tijela i osobe odredene posebnim propisima (tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlaštenjima i dr.): 03.09.2015. u 13,00 sati, u Vijecnici Grada Opatije   b)      za gradane, Vijeca mjesnih odbora i dr.: 03.09.2015. u 18,00 sati u dvorani vile Antonio, V. Nazora 2, Opatija.   Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uredenje, Opatija, M. Tita 3. Prijedlozi i primjedbe moraju biti citko napisani i potpisani s adresom podnositelja,  u protivnom se nece razmatrati. Rok za dostavljanje  prijedloga i primjedbi je 14.09.2015. godine.   UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO      URE?ENJE GRADA OPATIJE  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija