Očekuje se prijedlog Gradske knjižnice o regulaciji plaća

Na današnjem sastanku gradonacelnika i djelatnika Gradske knjižnice i citaonice “Viktor Car Emin” Opatija dogovoreno je da ce se problemu zaostajanja placa pristupiti na istim nacelima kako je to utvrdeno i za Djecji vrtic Opatija. Naime, obzirom da je u ovim dvjema ustanovama cl. 33. njihovih Kolektivnih ugovora ustanovljeno zaostajanje placa na usporedivim radnim mjestima u gradskoj upravi i da je gradonacelnik preuzeo obvezu riješiti zaostajanje placa, gradonacelnik ocekuje da ce ravnateljica Knjižnice u što skorije vrijeme dostaviti prijedlog i izracun nedostajucih sredstava. Po rijecima ravnateljice Knjižnice nepravda traje 20 godina stoga je sastanak, koji je završio dogovorom da se razmotre sva radna mjesta u ustanovi te zajednicki usuglasi prijedlog koji je potrebno usvojiti na Upravnom vijecu i dostaviti Osnivacu, uspješno zakljucen.  

Opatija