Od danas vrijede strože mjere Stožera civilne zaštite RH

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ogranicavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprjecavanja prijenosa bolesti covid-19 putem okupljanja.  S obzirom na epidemiološku situaciju i moguci prijenos bolesti covid-19, sve osobe na podrucju Republike Hrvatske obvezne su pridržavati se stroge mjere fizickog distanciranja, svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te nužnih epidemioloških mjera propisanih ovom Odlukom. Stroga mjera fizickog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom prostoru. Popis novih pravila Nužne epidemiološke mjere koje se nalažu ovom Odlukom su: zabrana održavanja svih javnih dogadanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 25 osoba na jednom mjestu; na privatnim okupljanjima i svecanostima može biti prisutno najviše 10 osoba; javna dogadanja te okupljanja i svecanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 22,00 sata; na pogrebima, posljednjim ispracajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 25 osoba, sucut ožalošcenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja obvezne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera; obveza za sve prodavaonice i trgovine da ogranice broj kupaca koji istovremeno mogu boraviti u njihovom prostoru na nacin da za svakog kupca mora biti osigurano najmanje 4 m2 neto površine, da na ulazu jasno istaknu obavijest o najvecem mogucem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici sukladno preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i strogo pridržavanje ogranicenja dopuštenog broja kupaca; obveza za sve prodavaonice, trgovine i trgovacke centre da za vrijeme ocekivanog dolaska veceg broja kupaca (sniženja, popusti, predblagdanske nabave i sl.) poduzmu dodatne mjere kako u njihovim prostorima ne bi istovremeno boravio veci broj kupaca od dopuštenog i kako bi se osiguralo pridržavanje epidemioloških mjera; sve prodavaonice, trgovine i trgovacki centri obvezni su primjenjivati pojacane mjere higijene i svakodnevnog cišcenja prostora, redovito provjetravati prostore, osigurati dovoljno punktova s dezinfekcijskim sredstvima za ruke i uz njih postaviti kratke obavijesti o opcim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti te na vidnim mjestima istaknuti posebne mjere i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje se odnose na djelatnost trgovine; ogranicenje radnog vremena za pekarnice i trgovine kruhom i pekarskim proizvodima do 22,00 sata; zabrana prodaje alkoholnih pica u vremenu od 22,00 sata do 6,00 sati; obustava rada ugostiteljskih objekata i pružanja ugostiteljskim usluga na poljoprivrednim gospodarstvima, osim za ugostiteljske objekte iz skupina „Hoteli“, „Kampovi“ i vrste Ucenicki ili Studentski domiz skupine „Os tali ugostiteljski objekti za smještaj“, a koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja, odnosno ucenike i studente; Iznimno od ove protuepidemijske mjere, ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“, skupine „Catering objekti“ i vrste kavana, pivnica, buffer, krcma, konoba i klet iz skupine „Barovi“ dozvoljena je priprema i dostava hrane i pica. Navedeni ugostiteljski objekti dostavu, odnosno isporuku hrane mogu vršiti uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera na jedan od sljedecih nacina: osobnim preuzimanjem pred ulazom u ugostiteljski objekt bez ulaska u isti; dostavom hrane iz ugostiteljskog objekta vlastitim dostavnim vozilom; dostavom hrane iz ugostiteljskog objekta temeljem ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenim izmedu ugostitelja i trece osobe (pravne ili fizicke-obrtnici), koji su registrirani i upisani u Upisnik subjekata u poslovanju s hranom; takozvanim „Drive-in“ nacinom. obustava održavanja svadbenih svecanosti; obustava rada kasina, automat klubova i uplatnih mjesta za kladenje; obustava rada teretana, fitness centara te sportskih i rekreacijskih centara; obustava održavanja djecjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola; obustava održavanja svih amaterskih kulturno umjetnickih izvedbi, programa, manifestacija te proba amaterskih sastava, družina i zborova, ukljucujuci crkvene zborove; zabrana konzumacije hrane i pica tijekom kino projekcija; obustava održavanja sajmova i drugih oblika gospodarskih i turistickih dogadanja ili priredbi gdje se prodaju, izlažu ili prikazuju proizvodi; zabrana svih treninga i natjecanja osim za klubove koji se natjecu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima te treninga i natjecanja vrhunskih sportaša (sportašice i sportaši I., II. i III. kategorije) u individualnim sportovima; sportska natjecanja i treninzi koji su dopušteni mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i nužno tehnicko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera te da se sportski objekti iznimno koriste samo za potrebe dopuštenih treninga i natjecanja; škole stranih jezika mogu svoju djelatnost obavljati samo online ili na drugi nacin za održavanje kontakta na daljinu; auto škole teorijski dio mogu održavati samo online ili na drugi nacin za održavanje kontakta na daljinu, satovi vožnje mogu trajati najviše 45 minuta uz obvezno mjerenje tjelesne temperature prije ulaska u automobil, pauza izmedu dva kandidata mora biti minimalno 10 minuta za prozracivanje i dezinfekciju automobila te se mora voditi evidencija svih polaznika na satovima vožnje; obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenom prostoru kada nije moguce održavati fizicku distancu od najmanje 1,5 metar; obveza stanara, upravitelja zgrada, poslodavaca i predstavnika javnih ustanova redovito dezinficiranje svih zajednickih površina (rukohvati, liftovi, radne površine, sanitarni cvorovi i sl.); preporuka da se misna slavlja kad god je to moguce prenose putem radio ili TV programa ili na drugi nacin koji ce omoguciti vjernicima da prisustvuju misnom slavlju bez dolaska u vjerske objekte. Na što se ne odnosi zabrana okupljanja 25 osoba i ogranicenje do 22 sata Protuepidemijske mjere zabrane održavanja javnih dogadanja i okupljanja na kojima je prisutno najviše 25 osoba na jednom mjestu te ogranicenje trajanja do 22,00 sata ne odnose se na: profesionalne umjetnicke izvedbe i programe koji ne ukljucuju zborno pjevanje kino projekcije izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima sjednice predstavnickih tijela. Za ova dogadanja i okupljanja broj prisutnih osoba ogranicava se s obzirom na velicinu prostora, na nacin da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4 m2 neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu u objekt u kojem se okupljanje održava bude jasno istaknuta obavijest o najvecem mogucem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu.Organizatori okupljanja obvezni su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ne bude više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih pripisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Za ova dogadanja i okupljanja broj prisutnih osoba ogranicava se s obzirom na velicinu prostora, na nacin da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4 m2 neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu u objekt u kojem se okupljanje održava bude jasno istaknuta obavijest o najvecem mogucem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu. Organizatori okupljanja obvezni su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ne bude više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih pripisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Obveze poslodavaca Poslodavci su obvezni: zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah; smanjiti fizicki kontakt izmedu zaposlenika, kada god je to moguce; uvesti rad od kuce, kada je to moguce s obzirom na narav posla; uvesti klizno radno vrijeme, gdje je to moguce; organizirati rad u smjenama, odnosno skupinama, gdje je to moguce; smanjiti broj fizickih sastanaka na najmanju mogucu mjeru; redovito provjetravati prostore u kojima radnici borave i zadržavaju se. Provedba Kontrolu provedbe ove Odluke provodit ce službenici Ravnateljstva civilne zaštite i inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i civilna zaštita. Ako je posebnom odlukom za podrucje pojedine jedinice lokalne i podrucne (regionalne) samouprave odredena blaža epidemiološka mjera od mjera propisanih ovom odlukom, primjenjuje se ova Odluka. Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke stupaju na snagu 28. studenog, a odreduju se u trajanju do 21. prosinca 2020. godine.  

Opatija