Odabrani korisnici potpora za stručno usavršavanje

Temeljem Gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih Grada Opatije i Odluke Gradonacelnika od 14. veljace 2014. godine odabrani su korisnici potpore za edukaciju prema verificiranim programima koji se upisuju u radnu knjižicu. Na Javni poziv se u roku javilo 10 kandidata. U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje, Ispostava Opatija te nakon intervjua s kandidatima, a prema iskazanim potrebama prijavljenih, odabrano je 10 korisnika potpore, odnosno svih 10 prijavljenih dobiva potporu za odabrano strucno usavršavanje. Odabrani su sljedeci korisnici: Mateja Blažic, magistra inženjerka hortikulture, za program ucenja engleskog jezika Liridona Gecaj, hotelijersko-turisticki tehnicar, za program ucenja njemackog jezika Ema Jeglic, strucna prvostupnica ekonomije, za program ucenja njemackog jezika Ana Petrovcic, magistra ekonomije, za program ucenja njemackog jezika Andrea Pokorny, magistra ekonomije, za ECDL specijalistu poslovne primjene osobnih racunala Nikša Rumora, vozac cestovnog prometa, za program ucenja engleskog jezika Ana Šain, magistra ekonomije, za ECDL specijalistu poslovne primjene osobnih racunala Ticiana Ukovic, hotelijersko-turisticki tehnicar, za aromamasera Ranko Vraneševic, hotelijersko-turisticki tehnicar, za program ucenja njemackog jezika Tina Žiganto, magistra inženjerka logistike i menadžmenta u pomorstvu, za program ucenja njemackog jezika.   Datum potpisivanja ugovora biti ce objavljen naknadno.  

Opatija