Visoko obrazovanje

Stipendije

Odlukom o stipendiranju učenika i studenata propisane su stipendije temeljem školskog/akademskog uspjeha, stipendije temeljem imovinskog statusa, stipendije za deficitarna zanimanja i stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti.

Odlukom je navedeno da su deficitarna zanimanja zvanja na razini regionalnih i lokalnih tržišta rada za kojima postoji potreba prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja koje izrađuje Hrvatski zavod za zapošljavanje, a zanimanja za koja će se dodijeliti stipendije za svaku godinu utvrđuje Gradonačelnik.

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za tekuću školsku/akademsku godinu objavljuje se tijekom mjeseca listopada.

Stipendija "dr. sc. Jadranko Crnić"

Stipendija se dodjeljuje redovitim studentima/icama integriranog sveučilišnog studija prava (druge i viših godina), a koji ispunjavaju uvjet prebivališta (5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima) i uvjet prosjeka ocjena u prethodnoj godini (najmanje 4,00). Stipendija se dodjeljuje podnositelju/podnositeljici s najboljim prosjekom ocjena u prethodnoj godini studija. Ako dvoje ili više podnositelja ima jednak prosjek ocjena, odabir korisnika/korisnice stipendije provodi se vrednovanjem aktivnosti navedenih u prilozima. Ukoliko korisnik stipendije prima stipendiju po drugoj osnovi, može ostvariti pravo na stipendiju u visini razlike, ako je iznos druge stipendije niži.

Stipendija se dodjeljuju bespovratno, osim u određenim slučajevima (prekid studija, gubitak studentskog statusa, pravomoćna sudska presuda, ako korisnik ne završi studij u predviđenom vremenu, ako se naknadno utvrdi da je korisnik dao netočne podatke na prijavi). Korisnici/korisnice stipendije obvezuju se dati doprinos razvoju lokalne zajednice, volontiranjem u ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama na području Grada Opatije u vremenu od najmanje 80 sati godišnje.

Natječaj za dodjelu stipendije student/ici za tekuću akademsku godinu objavljuje se tijekom mjeseca listopada.

Javni prijevoz za studente

Pravo na sufinanciranje troškova javnog gradskog prijevoza koji organizira KD Autotrolej d.o.o. Rijeka u visini od 33% cijene mjesečne pokazne karte (od mjesta prebivališta do sjedišta visokoškolske ustanove) ostvaruju redovni studenti s prebivalištem na području Grada Opatije.

Zahtjevi za tekuću akademsku godinu, podnose se nakon 1. listopada.

Gradski program poticanja zapošljavanja mladih

Programom se nezaposlenim građanima Opatije s minimalno završenim trogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem, do 29 godina života, osigurava potpora za stjecanje dodatnih znanja iz područja za koja se ne osigurava potpora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Programom poticanja zapošljavanja mladih Grad Opatija osigurava financijsku potporu za sljedeće oblike stručnog usavršavanja:

  1. tečaj informatike za verificirane programe koji se upisuju u radnu knjižicu (ECDL, računalni operator i slično),
  2. tečaj njemačkog jezika turističko-ugostiteljske struke i tečaj francuskog jezika u trajanju od minimalno 100 sati.
  3. Za stručno usavršavanje za programe za kojima se ukaže potreba na tržištu rada, a koji se upisuju u radnu knjižicu. Svake kalendarske godine Grad Opatija u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje te ostalim metodama utvrđuje prioritete za programe usavršavanja.

Pravo na potporu za jedan od oblika stručnog usavršavanja stječu mladi uzrasta do 29 godina života ukoliko:

su završili minimalno trogodišnje srednjoškolsko školovanje,
se nalaze u u evidenciji nezaposlenih osoba Zavoda
su državljanin Republike Hrvatske,
imaju prebivalište na području Grada Opatije i
imaju preporuku Zavoda.

Potpore se dodjeljuju na temelju Javnog poziva za dodjelu potpora iz Gradskog programa za poticanje zapošljavanja mladih kojeg raspisuje Gradonačelnik početkom kalendarske godine.

GRAD OPATIJA - STRUČNA BAZA SVEUČILIŠTA U RIJECI

Grad Opatija od 2019. godine nosi naziv „Stručna baza Sveučilišta u Rijeci“.

Kroz suradnju sa Sveučilištem studenti Pravnog fakulteta imaju mogućnost obavljanja stručne prakse u trajanju od 40 sati u Gradu Opatiji.

Kroz suradnju sa Sveučilištem studenti Ekonomskog fakulteta imaju mogućnost obavljanja stručne prakse u trajanju od 300 sati u Gradu Opatiji.

Kroz suradnju sa Sveučilištem studenti Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu imaju mogućnost obavljanja stručne prakse u trajanju od 370 sati u Gradu Opatiji.

Pored usvajanja novih znanja i vještina, kroz stručnu praksu studenti mogu, iz prve ruke, upoznati rad lokalne samouprave te vidjeti kakve im sve profesionalne mogućnosti nudi rad u gradskim službama.

VIJESTI

Opatija