Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim JLS za 2015/16.g

Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim JLS za 2015/16.g

Na Kolegiju gradonacelnika, održanom dana 6.srpnja 2015.godine usvojena je Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2015/16. Zahtjevi za ostvarivanje prava dostupni su u rubrici OBRASCI te u pisarnici Grada. Na zahtjevu je navedena potrebna dokumentacija, a isti ce se zaprimati u pisarnici Grada Opatije nakon 17.kolovoza 2015.godine. Sve eventualne dodatne informacije moguce je dobiti u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti;    tel. 680 164,       680 142,      680 145,      680 156.

Opatija