Odluka o terminu rada sa strankama u odjeljku pisarnice

Gradonacelnik Opatije donio je Odluku o terminu rada sa strankama u Odjeljku pisarnice, koja stupa na snagu 1.veljace 2014. Prema njoj, termin rada sa strankama Odjeljka pisarnice u okviru propisanog radnog vremena gradskih službi je svaki radni dan: – od 9.00 sati do 11.oo sati, – od 11.30 do 14.oo sati. Stanka za dnevni odmor predvidena je od 11.00 sati do 11.30 sati.

Opatija