Održan 3. kolegij gradonačelnika

Održan 3. kolegij gradonačelnika

Na danas održanom kolegiju gradonacelnika Ive Dujmica i njegovih zamjenika dr.sc. Emila Priskica i Vere Šantic sa procelnicima upravnih odjela Grada Opatije raspravljalo se o poslovanju ustanova i institucija kojih je osnivac Grad, tijeku procedure izrade planova za uredenje rasadnika u parku Angiolina, zatim daljnjeg uredenja Amerikanskih vrtova, ali i o polugodišnjem izvršenju proracuna za 2017.   Ravnatelji svih gradskih ustanova i institucija (Djecji vrtic Opatija, Javna vatrogasna postrojba, Osnovna škola Rikard Katalinic Jeretov, Festival Opatija, Hrvatski muzej turizma, Knjižnica i citaonica Viktor Car Emin) izvijestili su celnike opatijske izvršne vlasti i gradske uprave o tijeku svojeg poslovanja u odnosu na zacrtane operativne i financijske godišnje planove te projekcijama realizacije do konca godine, iz kojih je podataka vidljivo da su sve ustanove poslovale uredno, sukladno planiranim okvirima. Na kolegiju su prezentirani i rezultati tijeka procedura na izradi planskih dokumentacija potrebnih za uredenje rasadnika Angiolina, koji je smješten u parku Angiolina, zašticenom spomeniku parkovne arhitekture kao njegov integralan dio te još o rješenjima za cjelovito uredenje Amerikanskih vrtova. Rijec je o dvama kardinalnim zelenim punktovima u gradu, kojima je dodana vrijednost i situiranost na atraktivnim lokacijama, a  koji su percipirani za daljnji razvoj Opatije kao iznimno vrijedni resursi, medu ostalim i stoga što naglašavaju njenu raskošnu i burnu povijest, ali i tradiciju. Kako je i Strategija razvoja Grada Opatije odredila turizam kao glavnu gospodarsku granu Opatije na koju se daljnji razvoj Opatije treba naslanjati, pritom uz naglašeno poštivanje nacela održivog razvoja, tako je prepoznat konkretan potencijal  ovih parkova, ali i nužnost njihova suvremenog uredenja. Rasadnik u parku Angiolina i Amerikanski vrtovi postat ce zanimljive turisticke atrakcije poštujuci tradiciju, ali u novom ruhu – uvažavajuci tako interese i potrebe modernih  turista i posjetitelja, svojevrsna turisticka zelena nit koja ce i multimedijalno pricati pricu o povijesti Opatije. Realizacija oba projekta, što se financiranja tice planirana je pod okriljem mehanizama Urbane aglomeracije Rijeka, ciji je Grad Opatija clan.   O tijeku procedure oko planova za uredenje rasadnika u parku Angiolina i Amerikanskih vrtova na narednoj sjednici Gradskog vijeca bit ce informirani i vijecnici Gradskog vijeca Opatije. U pogledu izvršenja Proracuna Grada Opatije za prvih šest mjeseci ove godine, ono je do 30. lipnja 2017. bilo u skladu s planiranom realizacijom kako na rashodovnoj, tako i na prihodovnoj strani, što ce takoder biti jedna od tema na sljedecoj sjednici Gradskog vijeca Grada Opatije.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija