ODRŽAN 8. SASTANAK KOORDINACIJE OPĆINA I GRADOVA RIJEČKOG PRSTENA I LIBURNIJE U OPATIJI

  U vijecnici Grada Opatije danas je održan 8. sastanak  koordinacije gradonacelnika i nacelnika gradova i opcina Rijeckog prstena i Liburnije, kojim je predsjedavao gradonacelnik Ivo Dujmic. Na današnjem sastanku 8. koordinacije prema dnevnom redu procelnik opatijskog UO za financije i društvene djelatnosti Danijel Jerman predstavio je „Program poticaja – primjer Grada Opatije“ koji je u kasnijoj raspravi  izazvao veliki interes i pohvale zbog osmišljenih mjera nazocnih, dok je procelnica Ureda Grada Grada Opatije Helena Masaric imala predavanje na temu „Inicijativa za izmjenu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima“. Procelnik gradskog UO za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije Danijel Jerman pojasnio je detaljnije ovogodišnji opatijski program poticaja i mjere koje su u odnosu na ranije godine razradenije, u skladu s potrebama gradana: „Poticaji se odnose na zapošljavanje osoba koje se nalaze na zavodu za zapošljavanje. Drugi oblik odnosi se na otvaranje registriranih obrta i djelatnosti, dakle obrta i slobodnih zanimanja, te OPG-ova. Svaki mali i srednji poduzetnik koji zaposli osobu koja se nalazi na HZZ-u dobije financijski poticaj od Grada. Poticaji varijaju ovisno o kategorijama: ako je rijec o zapošljavanju osobe mlade od 30 godina, isplacuje se jednokratni poticaj u visini 6000 kuna, te godinu dana mjesecni poticaji, ovisno o bruto placi – isplacuje se poticaj u maksimalnoj visini do 1.800 kuna. Poticaji za zapošljavanje osoba sa invaliditetom  su i viši: uz mjesecne, jednokratni su u iznosu od 10.000  kuna, naglašava Jerman, uz ocjenu da je ovdje doista rijec o mjeri koja potice zapošljavanje invaliditetnih osoba. Poticaji za otvaranje obrta takoder su rašclanjeni na jednokratne i mjesecne. Ista stvar je i kod OPG-a, tumaci Jerman. Uvjet je da poslodavci minimalno godinu dana moraju imati zaposlene osobe koje su primili i da zadrže broj zaposlenih osoba koje su do tada imali, odnosno da se djelatnost obavlja minimalno godinu dana. Opatija je, odgovara na novinarski upit Jerman,  od 2011. ukupno dodijelila 48 poticaja, što za zapošljavanje novih djelatnika, što za otvaranje obrta. Nakon što su istekli gradski uvjeti, situacija je da preko 70 posto njih je i dalje u radnom odnosu. „To je i bio naš krajnji cilj, kada smo osmišljavali ovakve poticajne mjere, da što više radnih mjesta bude otvorimo“ kazao je na kraju Jerman. Procelnica Ureda Grada Grada Opatije  Helena Masaric govorila je o inicijativi za izmjenu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. „Htjeli smo upozoriti da su propisi kojima se regulira upravljanje raspolaganje imovinom  neuskladeni i podnormirani. U praksi postoji puno problema u upravljanju tom imovinom. Želimo kroz primjere pokazati da bi se Zakon koji je donesen za upravljanje i gospodarenje državnom imovinom trebao odgovarajuce primijeniti i na imovinu jls-a. U konacnici, predlažemo da se ili donese posebni zakon za imovinu lokalne samouprave ili da se dorade zakon o vlasništvu i zakon o lokanoj samoupravi“ navela je Masaric. Problem je u imovini, pojasnila je Masaric dodatno u odgovoru na novinarsko pitanje,  za koju je podnesen zahtjev za povratom, a još o tome nije odluceno. „Ako se vrati, onda je to privatna imovina, a ako ne – onda je to imovina RH“ obrazložila je  procelnica Masaric.   Ona je spomenula i konkretan primjer s podrucja Opatije, mada se sa slicnima suocavaju sve jls u zemlji, gdje postoji  poslovni prostor u centru Opatije, za kojeg je podnesen zahtjev za povratom 1997. godine. Jedno rocište je u imovinsko-pravnoj službi bilo 2005. a jedno 2010. a oba rocišta su odgodena. „Tražili smo višekratno od mjerodavnih tijela da se omoguci da se taj prostor da u zakup. Sada smo dobili negativni odgovor da nam se suglasnost ne može dati, jer nije odluceno o povratu“ kazala je Masaric. Sada u centru Opatije imamo derutni prostor, koji je mogao biti u funkciji, zapošljavati osobe, a grad kao turisticko središte bio bi uredeniji; apsurdno, ali tih apsurda ima svugdje, pojasnila je  na kraju. Zakljuceno je na današnjem sastanku  da treba poraditi na finalnom tekstu prijedloga za izmjenu clanaka nadležnih zakona, koji ce onda biti upuceni prema resornim ministarstvima, Vladi Rh i Saboru, ali i Udruzi gradova i Udruzi opcina, kako bi se izmijenila zakonska regulativa u smjeru koji bi omogucio kvalitetnije upravljanje imovinom koja se nalazi na podrucjima gradova i opcina. Naredni sastanak ove Koordinacije održat ce se u Rijeci, koncem lipnja.

Opatija