Održan III. kolegij gradonačelnika

Održan III. kolegij gradonačelnika

Na danas prije podne održanom trecem kolegiju gradonacelnika Ive Dujmica i njegovih zamjenika Vere Šantic i Emila Priskica s procelnicima upravnih odjela gradske uprave Grada Opatije bilo je rijeci o nacrtu prijedloga izmjena i dopuna gradskog proracuna 2017. i pripremi sadržaja za predstojecu sjednicu Gradskog vijeca Opatije, cije održavanje je planirano za 31. srpnja. Prijedlog Izmjena Proracuna Grada Opatije za 2017. godinu sastavljen je prvenstveno zbog rasporeda rezultata poslovanja iz 2016. zatim prijenosa sredstava za projekte i aktivnosti koji su ugovoreni u 2016. potom osiguravanja sredstava za nove projekte i aktivnosti, i zbog  uskladenja prihoda i rashoda Proracuna sa dosadašnjim ostvarenjem u tekucoj proracunskoj godini te ocekivanom projekcijom do kraja proracunske godine. Ukratko, u nacrtu prijedloga predloženo je nominalno povecanje proracuna u visini od 26,3 milijuna kuna. Veci dio sredstava planiranih za prijenos, a rijec je o oko 18 milijuna kuna, odnosi na raspored rezultata poslovanja iz 2016. u najvecem dijelu namijenjenih za rashode proracuna ugovorene u 2016. a realiziranih u ovoj godini. Dio sredstava u svoti nominalnog povecanja odnosi se na tranšu kredita koju je Grad preuzeo za izgradnju Gervaisa. Prijedlogom izmjena osiguravaju se sredstva za financiranje nabavke udžbenika djeci koja pohadaju osnovnu školu, za povecanje placa djelatnika vrtica i knjižnice kroz povecanje koeficijenata i osnovice, kao i uskladenje drugih rashoda proracuna unutar pojedinih programa i aktivnosti u odnosu na ostvarenje u prvih 6.mjeseci i realnih potreba do kraja godine. U manjem dijelu predloženim se izmjenama planiraju sredstva za nove projekte i aktivnosti. Osim analize gradskih financija te prijedloga rebalansa proracuna, bilo je rijeci i o prijedlogu odluke koja ce se naci na dnevnom redu i pred vijecnicima na prvoj radnoj sjednici nakon konstituiranja Gradskog vijeca u mandatu 2017. – 2021.  o produljenju roka do konca 2017. za korisnike, tj. gradane za prikljucivanje njihovih objekata  na sustav sanitarne odvodnje.

Opatija