Održan inicijalni sastanak na temu razvoja luke u Iki

U uredu gradonacelnika održan je danas inicijalni sastanak predstavnika Lucke uprave Opatija-Lovran-Mošcenicka Draga, Mjesnog odbora Ika, i Konzervatorskog odjela u Rijeci Ministarstva kulture sa gradonacelnikom na kojem predstavnici lucke uprave informirali o planovima za razvoj luke u Iki. Odredene su i smjernice za njihovu daljnju konkretizaciju, a nakon koje ce se ocitovati i Grad Opatija.

Opatija