ODRŽAN KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

Na redovnom kolegiju gradonacelnika sa zamjenicima gradonacelnika i procelnicima upravnih odjela Grada održanom u srijedu raspravljalo se o izvršenju proracuna Grada u prvom polugodištu tekuce godine. Temeljem podataka o izvršenju, odnosno stanju prihoda i rashoda, zakljuceno je kako je izvršenje proracuna uredno; sve obveze redovno se izvršavaju, a rashodi proracuna pod kontrolom su, i u planiranim vrijednostima, kao i prihodi. No, upravo ovakav rezultat nakon prvog polugodišta, kako je naveo gradonacelnik Opatije Dujmic, rezultat je i štednje kroz raspolaganje proracunskim financijama, a ista se praksa nastavlja dalje. S obzirom na ukupnu gospodarsku situaciju i ekonomska kretanja u zemlji, zakljuceno je da je opatijski proracun za 2013. stabilan, prema podacima o njegovu izvršenju u prvom polugodištu 2013. Na kolegiju je takoder navedeno i kako je Grad Opatija dobio bezuvjetno mišljenje državne revizije, nakon provedenog nadzora o  izvršenju proracuna Grada Opatije za 2012. što se takoder cijeni i kao uspješan rezultat u radu lokale samouprave.

Opatija