ODRŽAN KOLEGIJ GRADONAČELNIKA

Na kolegiju gradonacelnika i zamjenika sa procelnicima gradskih odjela održanom ovoga tjedna raspravljalo se o nacinima poboljšanja efikasnosti u radu gradske uprave,tvrtki i ustanova, s akcentom na uskladivanje gradskih propisa sa realnim stanjem, kao nužnim preduvjetom. U sklopu rasprave o ljetos najavljenoj reorganizaciji gradske uprave, dogovoreni su i elementi prijedloga stimulativnih otpremnina za odlazak u mirovinu djelatnika koji ispunjavaju uvjete. Prijedlog poslodavca upucen je predstavnicima nadležnih sindikata na razmatranje, a predstavnici sindikata se o prijedlogu trebaju ocitovati do konca mjeseca rujna. Raspravljalo se i o mogucnostima za olakšanje rada gradskim poduzetnicima, te je dogovoreno da se i u 2014. nastavi s mjerama koje se provode ove godine, a odnose se na smanjenje zakupa gradskih poslovnih prostora. Prema ovom prijedlogu, koji ce se uputiti Gradskom vijecu na usvanje, u 2014. godini ostale bi olakšice koje se primjenjuju i u 2013. Rijec je o umanjenju mjesecne zakupnine za 10 posto onim zakupcima koji uredno podmiruju svoje ugovorne obveze prema Gradu. Za mjesec prosinac, zakupnina se umanjuje za 50 posto.  Sukus prijedloga je da se olakšicama zakupcima gradskih poslovnih prostora, koji uredno podmiruju svoje obveze prema gradu, ovom mjerom olakša i stimulira poslovanje, s obzirom na aktualna ekonomska kretanja. Istaknuto je kako je slijedom odredbi Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunisticke vladavine, Grad u zadnjih nekoliko godina ostao bez znacajnog prihoda od zakupnine, obzirom da je dio prostora vracen fizickim osobama (u cjelosti ili u suvlasnickim omjerima), a devet prostora prešlo je u vlasništvo Republike Hrvatske. Mjesecna zakupnina samo za prostore koji su u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske iznosi 74.113,20 kn, što na godišnjoj razini iznosi 889,358,40kn što je manje prihoda Grada namijenjenih  socijalnim davanjima, školstvu, zdravstvu itd. S obzirom na aktulne okolnosti, predloženo  umanjenje zakupnine od 10 posto mjesecno maksimum je koji Grad može omoguciti.    

Opatija