ODRŽAN PRVI KOLEGIJ U DRUGOM MANDATU GRADONAČELNIKA OPATIJE DUJMIĆA

Opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic održao je jucer i prvi službeni kolegij s procelnicima nakon osvajanja drugog mandata na nedavno okoncanim tzv. lokalnim izborima. Fokus diskusija bio je na poboljšanju efikasnosti u radu kako gradske uprave, tako i javnih ustanova te trgovackih društava u vlasništvu Grada. Stoga je kao prvi korak gradonacelnik od svojih procelnika zatražio da svatko od njih sagleda stanje unutar odjela kojem je na celu i u roku od sedam dana predloži eventualne nacine koji ce voditi poboljšanju ucinkovitosti u radu. Nakon toga, svi prijedlozi ce se razmotriti i predložiti izmjene unutarnjeg ustrojstva gradske uprave. Isto je zatraženo i od javnih ustanova i trgovackih društava u vlasništvu grada. Na kolegiju je dana suglasnost tvrtki Opatija 21 na predložene cjenike za korištenje garaže i najma Sportske dvorane Marino Cvetkovic. Takoder je donešena i odluka da se djelatnici gradskog UO za prostorno planiranje zadužuju da pripreme sve gradske projekte kako bi se za njih moglo aplicirati u fondovima EU i ovim putem financirala njihova realizacija. Uz to, ovaj tim pratit ce sve novosti oko raspisivanja natjecaja za kandidiranje projekata preko fondova EU. Bilo je rijec i o nužnosti uskladivanja svih opcih akata Grada sa realnim situacijama, pa se tako od procelnika ocekuje da u roku od 15 dana podnesu prijedloge i za ovaj segment, što bi  u postojecim aktima  trebalo mijenjati, kako bi i gradski akti bili u koraku sa stvarnim stanjem, a to je takoder jedan od koraka u poboljšanju efikasnosti rada gradske uprave. Kako je prema informacijama vlasnika garaže Slatina skorašnje otvorenje ove garaže izvjesno, a tehnicki pregled zakazan za 13.lipnja,  Grad je vec uspostavio regulaciju prometa u centru kojom se osigurava ulazak u garažu iz pravca Ulice M. Tita kroz poseban skretac. Postavljen je i novi pješacki prijelaz uz hotel Savoy i omoguceno sigurno kretanje pješaka prema garaži. Izlaz iz garaže je na Ulicu Joakima Rakovca u kojoj se za sada nece mijenjati prometno rješenje. Ukoliko se pokaže da bi pojacani promet iz garaže zahtijevao posebne intervencije, one ce izvesti najesen.

Opatija