Održan XIII. kolegij gradonačelnika

Održan XIII. kolegij gradonačelnika

Na danas održanom kolegiju gradonacelnika Ive Dujmica i njegova zamjenika Fernanda Kirigina s procelnicima resornih odjela gradske uprave jedna od kljucnih tema bila je informacija o izvršenju gradskog proracuna u prvom polugodištu 2016. godine. Osnovni naglasak je na na podatku da je proracun u prvom polugodištu bio stabilan i likvidan, a izvršenje prihoda i rashoda u okviru planirane dinamike koje je na kraju promatranog perioda rezultiralo plusom od 1,5 milijuna kuna. Uocljiv je porast prihoda od poreza i prireza na dohodak, koji su viši za 14 posto u odnosu na isti period lani, što se  interpretira i kao pokazatelj povecanja ukupnog ostvarenog dohotka gradana.Generalno, pozitivni pokazatelji koji se ocituju u vrlo zadovoljavajucem ostvarenju prihoda poslovanja, refleksija su i ukupnih gospodarskih kretanja u gradu.

Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija