Održana 5. sjednica X. saziva Dječjeg gradskog vijeća

U gradskoj vijecnici 16. svibnja održana je 5. sjednica X. saziva Djecjeg gradskog vijeca Grada Opatije, a uz male vijecnike prisutni su bili zamjenik gradonacelnika Fernando Kirigin, voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti Zlata Torbarina, ravnateljica Djecjeg vrtica Opatija Sabrina Jelic te Tanja Sudiskas kao predstavnica OŠ „R. K. Jeretov“ Opatija. Sjednicu su vijecnici otvorili pitanjima zamjeniku gradonacelniku. Vijecnike je zanimalo kada ce se zamijeniti stara tabela „Grad Opatija prijatelj djece“ koja se nalazi u Iki, može li se osvijetliti nogometno igralište u Icicima, kako napreduje gradnja kina, mogu li se zamijeniti biljke s šiljastim listovima na plaži u Icicima koje mogu biti opasne za djecu te može li se sanirati dio plaže Slatina gdje viri željezo pa je opasno za ulazak djece u more. Vijecnici su se zahvalili na sanaciji rupe u Iki na mulu te na postavljanju brzinomjera kod škole u Icicima. Sljedeca tocka dnevnog reda bio je iz izvještaj o provedenom natjecaju za Naj djecje djelo. U iducoj tocki vijecnici DGV-a odabrali su projekt za dodjelu sredstava Proracuna Djecjeg gradskog vijeca. Odabrali su projekt Društva „Naša djeca“ Opatija za izradu tabela djecjih igrališta u Opatiji. Nakon toga, izneseni su djecji prijedlozi kako urediti sobu za igrice u Kulturno-turistickom centru. Vijecnici su izvijestili odrasle o svojim aktivnostima od prošle sjednice. Ivan Tancabel izvijestio je o svom sudjelovanju na sastanku Savjetodavne grupe djece i mladih organizacije Eurochild u Briselu, kao predsjednika DGV-a u pratnji Sandre Turkalj kao predstavnika DND Opatija. Osim njih, na Eurochild konferenciju u srpnju „Djecja prava su važna: Zašto Europa treba ulagati u djecu“ pozvana su djeca iz DND Opatija kao voditelji radionice za djecu i odrasle. Vijecnici DGV-a Opatija prijavili su svoje radove na Eurochild natjecaj „Skiciraj svoja prava“ te na natjecaj DND Opatija „Slikom i rijecju o Konvenciji UN-a o pravima djeteta“. Cestitalo se vijecnicima Tari Tomic, Rafaelu Matacinu i Petri Deranja na osvojenim nagradama za natjecaj DND Opatija te DND-u Opatija na osvojenoj godišnjoj nagradi Primorsko-goranske županije. U sklopu projekta „Detektivi šuma Ucke“ vijecnici su obilježili Svjetski tjedan novca bazirajuci se na važnosti štednje prirodnih resursa, Medunarodni dan šuma sadnjom stabla na opatijskoj tržnici, anketirali su gradane o održivom razvoju te su naucili više o biljnim i životinjskim vrstama koje obitavaju na našem podrucju, na radionici u Parku prirode Ucka. Ana Kola iz DND Opatija, najavila je ukljucivanje vijecnika u istraživanje Centra za djecja prava Queen's University Belfast o potrošnji javnih sredstava i sudjelovanju djece u procesima odlucivanja o financijama. Na kraju sjednice vijecnici su izvijestili o Opatijskom djecjem danu i najavili dogadanja koja slijede.   

Opatija