ODRŽANA POSLJEDNJA RADNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE PRIJE LJETNE STANKE

Vijecnici su informirani o  ostvarenim rezultatima poslovanja gradskih komunalnih tvrtki,  „Komunalac“ i „Parkovi“ u 2013. I dok je „Komunalac“ lanjsku godinu okoncao sa dobiti koja nakon oporezivanja iznosi 198.172 kune, „Parkovi“ su zabilježili blagi gubitak, završivši poslovnu godinu s 4.341 kune gubitka nakon oporezivanja; no, ukoliko ovaj podatak kontekstualiziramo u širi vremenski period, kada je godinu ranije 2012. tvrka u bilanci zabilježila gubitak od preko 500 tisuca kuna,  rezultati koje su ostvarili u 2013.  ukazuju na pojavu dobrih trendova poslovanja, jer su gubitci bitno umanjeni, premda nisu do kraja anulirani. Pozornost vijecnika privukle su u teme koje su se povele oko Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije 2014. – 2019. kao i Odluka o prikljucenju na vodne gradevine Grada Opatije, uz informaciju o odluci Vijeca za vodne usluge u  vezi obracuna naknade za razvoj. Rijec je o naprosto o uskladivanju gradskih propisa sa novim zakonskim regulativama, koje su medu ostalima i posljedica prilagodne našeg zakonodavstva europskim regulama. Bitno je da se odlukom o prikljucenju na vodne gradevine prema zakonu definira da se kucanstva moraju spojiti na magistralne mreže vodovoda i odvodnje. Ukoliko to ne ucine, predvidene su prekršajne sankcije. U Opatiji je za ovakvo prikljucenje preostalo 869 objekata, medu kojima 256 da bi to ucinilo mora nabaviti pumpe, dok se ostali mogu gravitacijski prikljucivati. Grad ce subvnecionirati nabavku pumpa sa 50 posto financija. U narednom periodu razmotrit ce se proracunske mogucnosti u 2015. za sufinanciranje troškova izgradnje internih sanitarnih instalacija. U pogledu odluke Vijeca za vodne usluge u vezi obracuna naknade za razvoj, kojom je utvrdeno da sve jedinice lokalne samouprave kod kojih je uoceno da naknadu za razvoj Hrvatskim vodama uplacuju iz proracuna, umjesto krajnjih korisnika, a u koje spada i  Opatija gdje ta naknada iznosi 4 kune po metru kubicnom potrošnje vode –  moraju od 1. srpnja taj trošak prebaciti na krajnje korisnike, procelnici su detaljno argumentirali problematiku. Pojašnjeno je kako je  naprosto rijec o normi koju svaki grad mora ispoštovati, jer bi sve suprotno bilo kršenje zakona.  Uz to, kada Opatija ne bi pristala na odluku Vijeca, znacilo bi to i kršenje ugovora koji je potpisan svojedobno sa Hrvatskim vodama, odnosno Svjetskom bankom o kreditnom zaduženju za gradnju novog vodovoda, cime su se sprijecile redukcije vode u ljetnoj sezoni. Tada bi na naplatu došao cijeli preostali iznos otplate kredita, što bi predstavljalo znatni udar na Proracun Grada i onemogucilo izvršavanje redovnih obveza Grada. Vijecnici su dobili i informaciju da je od 38 otkupljenih novih POS stanova na Tošini, namijenjenih zbrinjavanju osoba s gradske Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam, preostalo još 5 stambenih jedinica, ali i da su potrebe gradana za tzv. socijalnim stanom kontinuirano prisutne, te ce se i ovih pet podijeliti nakon novog natjecaja za formiranje liste.  

Opatija