Održani nastavak 26. i redovna 27. sjednica Gradskog vijeća Opatije: usvojen drugi rebalans kojim gradski proračun raste za 5 posto

Održani nastavak 26. i redovna 27. sjednica Gradskog vijeća Opatije: usvojen drugi rebalans kojim gradski proračun raste za 5 posto

Sjednica Gradskog vijeca Opatije, 26. po redu cije je održavanje 4. listopada  bilo prekinuto uslijed nedostatka kvoruma izazvanog napuštanjem sjednice oporbenih vijecnika, nastavila se jucer popodne, 15. studenoga, ali bez izvješca o poslovanju gradske ustanove FESTIVALA OPATIJA za 2013., 2014. i 2015. godinu. Ovu je tocku s dnevnoga reda nastavka sjednice gradonacelnik povukao jer je u meduvremenu pristigao zahtjev ravnateljice FO Rajne Miloš za njezinim razrješenjem. Miloš je navela da traži razrješenje zbog izostanaka podrške u radu. U jucerašnjem nastavku 26. sjednice Gradskog vijeca Opatije usvojena je odluka o osnivanju FLAG-a, Lokalne akcijske grupe u ribarstvu; dr.sc. Lidija Bagaric imenovana je za predsjednicu Odbora za proracun i predsjednicu Komisije za izbor i imenovanja, te je za suca porotnika za mladež Opcinskog suda u Rijeci predložena Eliana Cavrak. Po završetku nastavka 26. sjednice, održana je redovna 27. sjednica Gradskog vijeca na kojoj su vijecnici usvojili II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture, II. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture, II. izmjene programa spomenicke rente i II. izmjene proracuna Grada s II. Izmjenom Plana razvojnih programa. Ovim aktima provedeno je uskladenje prihoda i rashoda Proracuna sa dosadašnjim ostvarenjem u tekucoj proracunskoj godini te ocekivanom projekcijom do kraja proracunske godine. Nakon drugog rebalansa,  proracun Grada Opatije viši je za 5,7 posto i  iznosi 221.577.194,00 kuna. Bitno je naglasiti i kako su drugim rebalansom osigurane financije za nove projekte i aktivnosti, te je provedeno uskladenje planiranih financijskih svota u budžetu za dio kapitalnih investicija, u skladu sa ocekivanom dinamikom izgradnje. Najvece promjene u apsolutnom iznosu iskazane su kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine i to zbog provedbe ugovora o darovanju zemljišta od strane Vlade RH za izgradnju vatrogasnog doma.  Sanacija Obalne šetnice ( na lokaciji kod Hotela Kvarner) i pristupna prometna komunikacija Amerikanskim vrtovima planiraju se u 2017. a do kraja godine ocekuju se akti temeljem kojih ce biti dozvoljena gradnja. Znacajna svota financija ulaže se u elektricne razvode, prikljucna mjesta i razglase na javnim površinama (Slatina, Park sv. Jakova i Park Angiolina) kako bi se omogucila realizaciju raznih dogadanja kojima ce se obogatiti kulturno-turisticka ponuda Grada, u skladu s potrebama i prijedlozima Turisticke zajednice. Prva takva dogadanja odvijat ce se vrlo skoro, vec u sklopu predstojeceg „Adventa u Opatiji“. Za to su osigurana su i dodatna sredstva, i to namijenjena primjerenijom dekorativnoj rasvjeti i dekoraciji Opatije, kao i za same programe koji ce se odvijati pred Tržnicom, u Parku Angiolina i ispred UP Juraj Šporer, te na Ljetnoj pozornici.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija