Opatija 21. treba sprovesti gradsku odluku o nenaplati parkinga vikendom

Opatija 21. treba sprovesti gradsku odluku o nenaplati parkinga vikendom

Gradonacelnik Ivo Dujmic referirao se na slucaj naplacenog parkinga za vrijeme vikenda, kada je parking bio besplatan odlukom Grada, a o kojem u današnjem broju piše Novi list. Rijec je situaciji da je osoba parkirala svoj automobil na parkingu u cetvrtak, s kojeg je izašla u ponedjeljak.  Automat za naplatu parkirane karte zaracunao mu je tada „punu“ cijenu karte, premda je automobil bio pakiran i u vrijeme vikenda kada se parking ne naplacuje, što i piše na obavijesti. Niti mu je iznos koji je obracunao automat za placanje refundiran vec je, prema objavljenim navodima, vozacu objašnjeno da naplatni  automat ne prepoznaje vikend. Gradonacelnik ocekuje od menadžmenta tvrtke Opatija 21 d.o.o. kojoj je povjereno upravljanje ovim parkingom, da provede odluke Grada o besplatnom parkingu vikendima u za to odredenom razdoblju i da ovaj i tome slicne slucajeve riješe u skladu s odlukom Grada.

Opatija