Opatija dobila najbolje mjere pronatalitetne politike u državi

Opatija dobila najbolje mjere pronatalitetne politike u državi

Na  prvoj radnoj sjednici Gradskog vijeca Opatije, održanoj popodne 31. srpnja, u ponedjeljak, usvojene su sve tocke po dnevnom redu sjednice, pa je tako Grad dobio rebalans proracuna, ali što je puno važnije za gradane: usvojene su konkretne mjere pronatalitetne politike koje ce se direktno reflektirati na povišenje kvalitete i standarda žitelja. Prema trenutno dostupnim informacijama, Opatija je sada po mjerama pronatalitetne politike prva u zemlji što se tice izdvajanja za sve dobne skupine, cime se bitno utjece na porast kvalitete života gradana. Na prijedlog gradonacelnika Ive Dujmica, a nakon što je prihvatio predložene amandmane clanova vijecnicke vecine predvodene SDP-om, gradski vijecnici jednoglasno su usvojili nekoliko bitnih odluka:  usvojena je tako Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti kojom se osiguravaju besplatni udžbenici za osnovnoškolce s prebivalištem u Gradu Opatiji, ali ce se i sufinancirati nabava udžbenika za srednjoškolce s prebivalištem u Gradu Opatiji u iznosu od 750 kn. Istom odlukom povecane su i jednokratne naknade za prvo rodeno dijete koje iznose sada 10.000 kn, za drugo 15.000 kn, za trece 20.000 kn a za svako sljedece dijete naknade se povecavaju za po 5.000 kn. Osim toga, naplata vrtica takoder ce se provoditi po znatno povoljnijim uvjetima za roditelje s obzirom na to da je izmijenjena odluka o utvrdivanju mjerila za naplatu usluga djecjeg vrtica Opatija od roditelja-korisnika usluga. Drugo i svako sljedece dijete iz obitelji nece placati pohadanje vrtica, a to vrijedi i ukoliko se stariji brat ili sestra iz istog domacinstva istovremeno nalazi na redovitom školovanju u osnovnoj ili srednjoj školi ili na fakultetu. Usvojena je i Odluka o naknadi za umirovljenike s mirovinom nižom od 3.000 kn u iznosu od 1.000 kn koja se isplacuje dva puta godišnje po 500 kn (u ožujku i prosincu), a na snagu ce stupiti i pomoc za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 840 kn godišnje. Gradonacelnik Dujmic istaknuo je tijekom rasprava jucer da ce na ovom gradskom vijecu sve za gradane dobre odluke biti prihvacane (kao što je to jucer bio slucaj kada su vijecnici prihvatili gradonacelnikove prijedloge mjera za jacanje pronatalitetne politike, a gradonacelnik usvojio amandmane politicke vecine predstavnika u Gradskom vijecu, koju cini osam stranaka,  kojima su te mjere dodatno proširene) no, skrenuo je pažnju vijecnicima na procedure izrade odluka. Tako je rekao da je poželjno da se svi buduci prijedlozi odluka ili amandmani na vec predložene odluke dostave puno ranije, još tijekom savjetovanja s javnošcu koje Grad redovno raspisuje kada je rijec o krupnim odlukama bitnim za standard gradana. Cilj je da se što kvalitetnije usuglasi srž tih odluka, kao i da se planski uklopi u proracunske gabarite. U suprotnom, istice gradonacelnik Dujmic, ishitreni odnos prema proceduri predlaganja i usvajanja odluka mogao bi uzrokovati financijske probleme u gradskim tvrtkama ili ustanovama, što ih može odvesti u negativni saldo poslovanja.   Usvojene su sve tocke po dnevnom redu tema sjednice, pa tako je Opatija dobila i rebalans proracuna, koji se povisio za 26,3 milijuna kuna. Do izmjena i dopuna gradskog proracuna došlo je  prvenstveno zbog rasporeda rezultata poslovanja iz 2016. zatim prijenosa sredstava za projekte i aktivnosti koji su ugovoreni u 2016. potom osiguravanja sredstava za nove projekte i aktivnosti, i zbog  uskladenja prihoda i rashoda Proracuna sa dosadašnjim ostvarenjem u tekucoj proracunskoj godini te ocekivanom projekcijom do kraja proracunske godine. Veci dio od 26,3 milijuna kuna, a rijec je o oko 18 milijuna kuna planiranih za prijenos, odnosi se na raspored rezultata poslovanja iz 2016. u najvecem dijelu namijenjenih za rashode proracuna ugovorene u 2016. a realiziranih u ovoj godini. Dio sredstava u svoti nominalnog povecanja odnosi se na tranšu kredita koju je Grad preuzeo za izgradnju Gervaisa. Rebalansom su osiguravana sredstva za financiranje nabavke udžbenika djeci koja pohadaju osnovnu školu, za povecanje placa djelatnika vrtica i knjižnice kroz povecanje koeficijenata i osnovice, itd. Tijekom rasprave o rebalansu, vijecnike je najviše zanimalo financijsko poslovanje ustanove Festival Opatija. Najviše polemike izazvao je prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjih i  imenovanju novih clanova i predsjednika radnih tijela Gradskog vijeca Opatije, koja je usvojena vecinom ruku vijecnika što cine vecinu u Gradskom vijecu. Usvojena je i Odluka prema kojoj je produljen rok do konca 2017. za korisnike, tj. gradane za prikljucivanje njihovih objekata  na sustav sanitarne odvodnje.                        

Opatija