OPATIJA DOBILA REGISTAR NEKRETNINA

OPATIJA DOBILA REGISTAR NEKRETNINA

Na konferenciji su bili nazocni opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic, predsjednik Gradskog vijeca Opatije O'Brien Sclaunich,  procelnik gradskog UO za financije i društvene djelatnosti Danijel Jerman i procelnica Ureda Grada Helena Masaric. Grad Opatija medu prvim je jedinicama lokalne samouprave u zemlji koja je napravila Registar nekretnina. Posao na izradi novog alata koji ce lokalnoj samoupravi bitno olakšati upravljanje gradskom imovinom zapoceo je 2012. u travnju. U izradi Registra nekretnina angažirana je konzultantska kuca Libusoft, uz cije je instrukcije obuceno i 10 djelatnika gradske uprave za poslove na izradi Registra nekretnina. Opatijski gradonacelnik Dujmic je u predstavljanju Registra nekretnina naveo kako je registrirano 3995 jedinica imovine,  u vlasništvu Grada ili su date Gradu na upravljanje. Trenutna je procjena da imovina vrijedi preko 3 milijarde kuna. Od registiranih skoro 4000 nekretnina,  na njih 1838 utvrdeno je da je rijec o jedinicama u vlasništvu Grada; -386 jedinica je u mješovitom vlasništvu; – 176 je u vlasništvu Republike Hrvatske; – 23 jedinice nalaze se na pomorskom dobru; – 13 jedinicapotražuju ex vlasnici koji su poslali zahtjev za povrat imovine; –  1521 jedinica još su u tijeku obrade. Registar nekretnina novi je alat gradske uprave koji omogucuje pregled sve imovine na podrucju grada, njezin vlasnicki status, namjenu korišcenja, kao i mjesto na kojem se nalazi.  I premda je i ranije Grad imao podatke o imovini, sada je, preko Registra nekretnina na jednom mjestu smješten niz podataka koji olakšavaju upravljanje, ali i omogucuju  donošenje ispravnih odluka o upravljanju tom imovinom, naveo je gradonacelnik Dujmic. Primjerice, sada je jednim klikom na kompjuteru moguce doznati sve podatke o nekoj nekretnini, bilo da je rijec o onoj koja se nalazi u sportskom objektu ili centru grada. Odmah je jasno je li rijec o poslovnom ili o prostoru druge  namjene; ako je rijec o poslovnom prostoru u vlasništvu grada, može se odmah vidjeti sve relevatno za taj status – tko je u najmu, ili eventualno podnajmu, kakvi su uvjeti ugovora, poštuju li se uvjeti utgovora,  sve prihodovne i rashodovne stavke, tko je i koliko uložio i je li uopce uložio u prostor koji koristi… U Registru se nalaze  i svi drugi podaci o nekretninama,  bilo da je rijec o zgradama, zemljištima, poslovnim prostorima, prostorima kulturne namjene, sprotskim objektima, javnoj rasvjeti, dakle iscrpno su navedene sve  informacije o vrsti, statusu i vrijednosti nekretnina, njihovoj funkciji, kao i statusu vlasništva te financijskim odnosima. Unos podataka na upisu nekretnina u Registar nastavlja se, naveo je gradonacelnik Dujmic. U pogledu izvršenja Proracuna Grada Opatije 2012. gradonacelnik Dujmic   naveo je kako je Grad uspješno završio lanjsku proracunsku godinu. Proracun je izvršen prema planu i zadržan je pod kontrolom. Svi proracunski korisnici, od Javne vatrogasne postrojbe preko vrtica, škola, zdravstva, socijale, kulture zadržali su standard koji je u odnosu na neke druge JLS i viši, no u skladu je s mogucnostima Opatije  i planiranim aktivnostima.   Osnovna smjernica u radu gradske uprave bila je racionalno upravljanje proracunom, u skladu s gospodraskim kretanjima, krizom u eruozoni i  ekonomiji EU i RH; no, racionalizacija se provodi u svim ostalim segmenitma poslovanja, ali nikako na uštrb korisnika proracunskih sredstava. Uz to, u Opatiji je zapoceo i odvija se široki ciklus investicija; gradi se od  sektora vodovoda i kanalizacije  sportske dvorane… Usvojena je i prostornoplanska dokumentacija koncem 2012. Na Gradskom vijecu, a zbog svega navedenog sada se Opatiji javljaju  ozbiljni investitori s konkretnim planovima za ulaganja na podrucju grada, koja i osiguravaju otvaranje novih radnih mjesta. Konkretnija operacionalnizacija ovih najava, kroz raspisivanje novih natjecaja,  ocekuje se po okoncanju lokalnih izbora.    

Opatija