OPATIJA – GRAD JEDNAKIH MOGUĆNOSTI

OPATIJA – GRAD JEDNAKIH MOGUĆNOSTI

  OPATIJA – GRAD JEDNAKIH MOGUCNOSTI   KORISNIK: GRAD OPATIJA   PARTNER: OSNOVNA ŠKOLA RIKARD KATALINIC JERETOVA OPATIJA   Svrha ukljucivanja pomocnika u nastavi za ucenike s teškocama u razvoju u Osnovnoj školi Rikard Katalinic Jeretova Opatija je stvaranje jednakih mogucnosti za ucenike s teškocama u razvoju cime se omogucava aktivno ukljucivanje te skupine ucenika u sve nastavne aktivnosti zajedno s ostalim vršnjacima u razredu. U partnerstvu sa Školom i u školskoj godini 2016/2017. cilj je stvoriti jednake uvjete za ucenike s teškocama u razvoju u redovnoj nastavi, i to za dvoje ucenika koji imaju Rješenje o primjerenom obliku školovanja.   Ciljevi i ocekivani rezultati projekta; – pružiti potporu ukljucivanju dvoje ucenika s teškocama u razvoju u osnovnoškolskoj ustanovi kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuca, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje odnosno kako bi uspješno savladali školski program te završili razred – Zapošljavanje i edukacija (po potrebi) dvoje pomocnika u nastavi u školskoj godini 2016/2017. za dvoje ucenika u osnovnoškolskoj ustanovi   Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK) UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 87.550 KUNA BESPOVRATNA SREDSTVA EU 70.040 KUNA SREDSTVA GRADA OPATIJA 17.510 KUNA  Razdoblje provedbe projekta od 24.kolovoza 2016. – 23.kolovoza 2017.                 

Opatija