Opatija spremno dočekuje kupališnu sezonu

Opatija spremno dočekuje kupališnu sezonu

Na Djecjoj plaži Tomaševac danas su poceli radovi na dogradnji zaštite uvale od udara juga, koji raznose šljunak sa plaže. Zaštitnim perom sprijecit ce se razorno djelovanje juga, te ce se dohranom šljunkom dobiti nove površine za suncanje. Dio je to najavljenih radova na uredenju plaža koji se provode u sklopu Programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture definiranih i prvim rebalansom za 2016. godinu, a koji s odnose na ulaganja u pomorsko dobro, odnosno gradske plaže.U sklopu tih radova, nastavlja se s uredenjem plaže Crnikovica (od postojeceg platoa prema Voloskom). Zatim ce se s oko 270 kubicnih metara  šljunka dosipati Djecja plaža Tomaševac i plaža za pse. Grad je osigurao sredstva za održavanje 29 raznih suncališta i 5 plaže: Lipovica, Crnikovca, ispod CS Škrbici,  Tomaševac i plaža za pse. Plaže ce se održavati na visokoj razini i sa sadržajima kakvi su bili prisutni i u 2015. U 2016. godini Grad ce sufinancirati i održavanje jedine dvije plaže koje nose Plavu zastavu: plaža Icici, koja Plavu zastavu vijori od 2004. godine, i Djecju plažu Tomaševac koja je Plavu zastavu dobila  2015.

Opatija