OPATIJA UREĐUJE PLAŽE I KUPALIŠTA

OPATIJA UREĐUJE PLAŽE I KUPALIŠTA

Nakon uskršnjih blagdana, na podrucju Opatije krece se s uredenjem plaža, kupališta i prirodnih suncališta. Opatija, koja obiluje dugim pojasom uz more, uz koji je i poznata šetnica Lungomare duljine 12 kilometara od Voloska do Lovrana, jedan je od zaštitnih znakova grada. Uz Lungomare nalazi se i niz manjih plaža i vecih kupališta, ciji izgled i ponuda zadnjih godina nisu bili na nivou kvalitetne turisticke ponude i destinacije koja cilja biti top odredištem. Glavna velika kupališta Lido i Slatina oba su prema gradskim planovima predvidena za uredenje, a trenutno su u razlicitim fazama realizacije. Oba kupališta nalaze se na pomorskom dobru, koje je, podsjetimo, bilo predmetom dugogodišnjih prijepora zbog upisa vlasništva mimo zakona na tim kupalištima, što je DORH konacno i riješio nakon upornog inzistiranja predstavnika Grada Opatije. Time su se otvorila vrata upravljanju pomorskim dobrom kroz zakonske procedure koje omogucuju transparentno vodenje postupka uredenja ovih glavnih kupališta. Tako je Lido nakon niza godina napokon dobio koncesionara koji  prema najavama, nakon blagdana Uskrsa krece s prvom fazom radova na uredenju kupališta Lido, pa ce tako vec za predstojecu glavnu sezonu poznato kupalište osvanuti bitno uredenije. Puno reprezentativnije no prijašnjih godina, Lido ce primiti kupace i turiste sa zadovoljstvom, kao i Opatija. Slican proces planiranja primijenjen je što se Grada Opatije tice i na uredenje kupališta Slatina; Grad je u suradnji sa svim zainteresiranim stranama, od aktualnih korisnika poslovnih prostora na Panceri, do nadležnih u mjesnim odborima narucio izradu idejnog projekta uredenja Slatine, koji je sada u završnoj fazi i usuglašavaju se detalji s konzervatorima. Cilj je da Opatija dobije centralno kupalište, uredeno i obnovljeno prema mjeri ove turisticke destinacije. Nedavno je Županijska skupština donijela odluku o namjeri davanja koncesije za korištenje plaže Royal, pa je tako za ocekivati da ce i plaža ispod uskoro dobiti novo lice.  Tako ce do pocetka sezone Grad Opatija potpuno urediti djecju plažu Tomaševac, za koju ocekuje da ce vec ove sezone zavijoriti i Plavu zastavu. Tomaševac tako postaje tematska plaža, sa sadržajima primarno namijenjenim djeci. Željenom izgledu uredena Tomaševca prethodit ce tako dohrana plaže pijeskom kako bi se sanirala  oštecenja nastala od utjecaja valova i jakih  vjetrova južnih smjerova, zatim  izmještanje dijela šetnice iz prostora plaže, obnove ograda, ulaznih vrata, te postave sprava na igralištima, fontane za vodu, tuševa, rukohvata i stepeništa za ulaz u more, rekviziti za igre u moru. Postavit ce se i toranj za spasioce na plaži, a potom i  posude za odvojeno sakupljanje otpada…U  Proracunu Grada za uredenje Tomaševca osigurano je  300.000 kn, radove ce izvesti djelatnici tvrtke Parkovi d.o.o., koji bi prema planovima onda i upravljali tematskom djecjom plažom Tomaševac. I niz prirodnih plaža duž Lungomare, malih oaza netaknute prirode  ce Grad preurediti na prihvatljiv nacin da to postanu plaže – prirodna suncališta, cime se dobiva na atraktivnosti duž obalnog pojasa, a ne zadire u netaknutu prirodnu kompoziciju stijena uz more. Opatija, poznata perla jadranskog turizma, vec od ove sezone, dobiva kvalitetnije plaže u kojima ce uživati svi kupaci, i turisti, ali i mještani, kao i oni iz okolnih gradova koji gravitiraju ovom akvatoriju na turistickoj dnevnoj bazi.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija