OPATIJI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 2,69 MILIJUNA KUNA

Na današnjoj sjednici opatijskog Gradskog vijeca vijecnici su raspravljali o uravnoteženju gradskog proracuna te usvojili predložene promjene. Naime, Proracun Grada Opatije za 2012. iznosio je 127.326.496 kuna. S obzirom da je došlo do promjena u gospodarskim trendovima, što je uzrokovalo i odredeni manjak (3,5 posto) u planiranim prihodima, potrebno je bilo uskladiti, odnosno u jednakom omjeru smanjiti  i rashode proracuna, da bi gradski budžet bio uravnotežen. Stoga su vijecnici danas na sjednici raspravljali o tome, te prihvatili novo uravnoteženje  proracuna,  tako da gradski proracun sada iznosi 122.865.277 kuna. Naime, cinjenica je da je Grad izgubio neke od poslovnih prostora koje je imao u vlasništvu jer ih je morao vratiti bivšim vlasnicima, ali i državi, pa je time izgubljen i prihod od najma tih prostora. Isto tako, još uvijek nije ostvaren prihod, a planirao se od prodaje prava gradenja od garaže Tržnica i garaže Slatina; ni jedan dio gradske imovine koji se planirao prodati do ovog trenutka nije prodan, pa zbog svega nabrojanog je i došlo do ovog manjka prihoda, te je onda nužno poravnanje kroz smanjenje proracunske potrošnje. U dijelu rashoda najvecim dijelom smanjivala su se sredstva za onaj dio projekata i aktivnosti koje se nece u cjelosti ili jednim dijelom ni realizirati u ovoj proracunskoj godini. No, s druge strane, promatrajuci pažljivije segmente u prihodima, vidljiv je i trend povecanja proracunskih prihoda od komunalnog doprinosa i poreza na promet nekretnina, naveo je u obrazloženju procelnik UO za financije i društvene djelatnosti Danijel Jerman. Uoceni pozitivni pokazatelji ohrabrujuci su za sektor gospodarstva jer zapravo znace da se tržište nekretnina ipak pokrenulo, ali i da je živnulo graditeljstvo, jer komunalni doprinosi placaju se unaprijed, prije pokretanja gradnje objekata. Osim privatnih investicija,  i Grad Opatija svojim ulaganjima u komunalnu i ostalu infrastrukturu, kao i ulaganja drugih subjekata iz javnog sektora (Komunalac, Hrvatske vode, Hrvatske ceste), koja su pokrenuta ili ce se uskoro pokrenuti na podrucju Grada, zasigurno ce dati dodatni poticaj ukupnom gospodarstvu. Bitno je ponoviti i da Grad ulaže i znatna sredstva za obogacivanje turisticke i druge ponude kroz organizaciju manifestacija i dogadanja kako bi privukli  veci broj gostiju i posjetitelja, iako se isto cesto one realiziraju bez znacajnije podrške gospodarskih subjekata sa podrucja grada. No, uzimajuci u obzir generalne ekonomske prognoze za narednu godinu, procelnik Jerman naglašava kako nije realno ocekivati porast prihoda Proracuna. Vijecnici su prihvatili o odluku o prodaji nekretnine, pašnjak u Ko Volosko, ponudacu koji se javio na natjecaj i ponudio 2,69 milijuna kuna. Na dnevnom redu sjednice   našle su se i tocke iz komunalnog resora,  II. izmjene programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2012, zatim III.izmjene godišnjeg programa održavanja i uredaja komunalne infrastrukture za 2012, koje su gradski vijecnici prihvatili,  kao i prve izmjene programa utroška sredstava spomenicke rente. Usvojena je i Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proracuna Grada Opatije za 2012.godinu.  S obzirom da je clan Nadzornog odbora tvrtke Opatija 21. Fernandno Kirigin podnio ostavku na to mjesto, vijecnici su na sjednici potvrdili imenovanje dr.sc. Lare Jelenc na upražnjeno mjesto clana NO Opatije 21. d.o.o. Na sjednici su vijecnici dali i svoju suglasnost na Statut OŠ Rikard Katalinic Jeretov. Po zakonu, Statut škole donosi Školski odbor uz prethodnu suglasnost osnivaca, kao i odluku o izmjenama i dopunama statuta koje su danas u materijalima predocene vijecnicima.  

Opatija