Opatiji odobren EU projekt za zaštitu baštine kroz održivi razvoj turizma – revitalizacija Voloskog i Dobreća kroz gastro i kulturne manifestacije

U sklopu Programa Interreg V A Slovenija-Hrvatska, Gradu Opatiji, Opcini Piran, Turistickoj zajednici grada Opatije, Turistickoj zajednici Portoroža, Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Ike i Fakultetu Turistica iz Portoroža odobren je  projekt „Riviera4season2“ koji je zauzeo prvo mjesto na ljestvici od ukupno 11 odobrenih projekata u podrucju „kulturna baština“ (od ukupno 112 prijava na tri podrucja razvoja). Projekt ce se provoditi za dvije destinacije, Portorošku i Opatijsku rivijeru, ali djeluje kao cjelina, kao zajednicka nit koja povezuje dvije Rivijere, priopceno je upravo iz Tz grada Opatije.  „Tema projekta, kojeg smo prijavili još prije godinu dana, je aktivna zaštita baštine kroz održivi razvoj turizma u okolici i zaledu Opatije i Pirana, a s ciljem proširenja kulturno-turisticke ponude. Na našem podrucju fokus je stavljen na turisticku revitalizaciju Voloskog i Dobreca, odnosno na neophodna istraživanja kao osnovu za daljnje aktivnosti“ rekao je gradonacelnik Grada Opatije Ivo Dujmic te naglasio da ce ovim projektom biti valorizirane povijesne licnosti poput A. Mohorovicica, kao i prirodna baština opatijskog zaleda, navodi se u priopcenju Tz grada Opatije. Direktorica TZ grada Opatije, Suzi Petricic, naglasila je da je cilj projekta stvoriti prepoznatljivost i atraktivnost destinacije kroz inovativna kulturna dogadanja i unaprjedenje postojecih odnosno tradicionalnih, kako bi upravo ona  postala  znacajnim motivom dolazaka gostiju u destinaciju. Kreiranjem atraktivnog gastronomskog i kulturnog dogadanja na  Voloskom te znacajnim unaprjedenjem Marunade na Dobrecu stvorit ce se vrijedni turisticki proizvodi uz snažnu prekogranicnu promociju.    „Izazovi projekta usmjereni su na povecanje valorizacije i prepoznatljivosti kulturne baštine ruralnog podrucja i okolice Portoroža i Opatije, cime ce se sigurno umanjiti pritisak na obalni dio koji je posebno ranjiv sa stajališta održivog razvoja turizma. Suradnja javnog i privatnog sektora u turizmu dovest ce, izmedu ostalog, i do otvaranja novih, „zelenih“ radnih mjesta u ruralnim podrucjima. Implementacija projektnih aktivnosti doprinijet ce rastu turisticke potrošnje i smanjenju sezonalnosti u navedenim destinacijama“, zakljucila je dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, prof. dr. sc. Dora Smolcic Jurdana. U sljedecim mjesecima s vodecim partnerom (Opcina Piran) ce se potpisati Ugovori o sufinanciranju iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, a nakon cega ce uslijediti potpisivanje partnerskog sporazuma. Grad Opatiju i TZ grada Opatije za svoje projektne aktivnosti ocekuju sufinanciranje u visini od oko 300 tisuca EUR.  Na kraju priopcenja TZ grada Opatije navodi se da je odobrene projekte moguce  provjeriti na linku: http://www.si-hr.eu/hr2/2017/05/11/odobreni-projekti-2-roka-otvorenog-poziva-ps-interreg-v-a-slovenija-hrvatska-i-datum-zatvaranja-3-roka/ s

Opatija