Opatiji petica za razinu proračunske transparentnosti

Opatiji petica za razinu proračunske transparentnosti

Grad Opatija ocijenjen je odlicnom ocjenom od strane Instituta za javne financije u objavi rezultata nakon istraživanja  koje je proveo za period studeni 2016. do ožujka 2017. Prema njihovim rezultatima, Opatija je dobila najvišu ocjenu (5) za razinu transparentnosti svoga gradskog proracuna. Institut za javne financije predstavio je jucer 4. srpnja 2017. rezultate istraživanja proracunske transparentnosti svih 576 hrvatskih lokalnih jedinica (županija, gradova i opcina). Prosjecna proracunska transparentnost – mjerena brojem proracunskih dokumenata objavljenih na  službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica – se popravlja, zakljucuju u svome priopcenju. Transparentni proracuni omogucuju uvid u potpune, tocne, pravovremene i razumljive informacije o proracunu, pa gradani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povecanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje mogucnosti za korupciju. Rezultati analize za sve županije, gradove i opcine prikazani su u newsletteru Proracunska transparentnost županija, gradova i opcina: studeni 2016. – ožujak 2017.,  a detaljnije se mogu pretraživati i na interaktivnoj karti. izvor: www.ijf.hr

Opatija