Opatiji petica za transparentnost proračuna

Grad Opatija ocijenjen je odlicnom ocjenom od strane Instituta za javne financije nakon provedene analize otvorenosti proracuna županija, gradova i opcina u Republici Hrvatskoj koji je proveo za period studeni 2014. do ožujka, 2015. Prema njihovim rezultatima, Opatija je dobila najvišu ocjenu (5) za transparentnost, tj. otvorenost svoga gradskog proracuna. Podsjetimo, Proracun Grada Opatije objavljen je u zasebnoj rubrici na gradskom portalu www.opatija.hr, gdje se kroz rubriku objavljuju proracuni kroz godine, kao i svi ostali akti (izvršenje proracuna, ili pak rebalans, odnosno vodic za gradane, koji je izdvojen kao zasebna cjelina na naslovnici portala kako bi bio što dostupniji široj javnosti i gradanima). O svim važnim detaljima za provedbu proracuna javnost se redovite i ažurno izvještava, kao što se i prije usvajanja proracuna provodi savjetovanje s javnošcu putem gradskog portala. Prema tumacenju Instituta za javne financije, otvorenost (transparentnost) proracuna podrazumijeva mogucnost gradana da dobiju potpune, tocne,  pravovremene i razumljive informacije o proracunu. U priopcenju Instituta Opatija se istice pri vrhu ljestvice gradova  u kontekstu ocjene u kojoj se navodi da je „ prilican broj gradova s dobro organiziranim internetskim stranicama koje se lako i brzo pretražuju te s kvalitetnim vodicima za gradane“. U priopcenju Instituta, navedeno je da je prosjecna otvorenost gradova  niska (2,7), te ih je samo 15 od 128 objavilo svih pet dokumenata (Buzet, Crikvenica, Cakovec, Dubrovnik, Koprivnica, Opatija, Osijek, Pazin, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Vodice, Zagreb). Stoga, istice se dalje u priopcenju Instituta, da valja pohvaliti 19 od ukupno 128 gradova koji su objavili proracun za gradane (Buje, Buzet, Crikvenica, Cakovec, Dubrovnik, Dugo Selo, Koprivnica, Opatija, Osijek, Pazin, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Umag, Vodice, Zagreb i Županja).      

Opatija