Opatiji produljen certifikat ISO 9001:2015

Opatiji produljen certifikat ISO 9001:2015

Certifikacijska kuca SGS Adriatika, obavila je koncem rujna  recertifikacijski audit  prema ISO 9001:2015 cjelokupnog poslovanja Grada Opatije. Recertifikacijskim auditom nije pronadena niti jedna nesukladnost, te je utvrdeno da su nesukladnosti identificirane prethodnim auditima otklonjene, te da su korektivne radnje i dalje ucinkovite. Auditni tim je i ove godine zakljucio da sustav u cijelosti udovoljava zahtjevima norme ISO 9001:2015, te je produljen ISO certifikat. Grad Opatija je uveo Sustav upravljanja kvalitetom 2011. godine prema ISO normi 9001:2008 u djelovanje gradske uprave., a od  listopada 2016. godine uveden je Sustav upravljanjem kvalitetom prema ISO 9001:2015.    

Opatija