OPREZ!

   Apeliramo na gradane da zbog vlastite sigurnosti ne prolaze dijelovima Obalnog šetališta  Franza Josefa I. na kojima je prolaz zabranjen zbog sanacije šteta izazvanih olujnim jugom kako ne bi došlo do neželjenih posljedica. S obzirom da su nastale štete velike i do njihovog potpunog saniranja proci ce odredeno vrijeme,  prolazak oštecenim i zagradenim dijelovima šetnice gradani poduzimaju na vlastitu odgovornost. Iako se ukupna šteta koju je prouzrocilo olujno nevrijeme još zbraja, za hitno rješavanje najvecih oštecenja gradonacelnik Ivo Dujmic predsjedniku Gradskog vijeca Robertu Kurelicu uputio je amandman na Rebalans Proracuna koji je na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeca zakazane za 14.studenog. Amandmanom se predlaže osiguravanje milijun kuna za sanaciju šteta koje ne mogu cekati županijska ili državna sredstva.

Opatija