Osnovana Radna grupa za provedbu Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020.

Osnovana Radna grupa za provedbu Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020.

Gradonacelnik Ivo Dujmic osnovao je Radnu grupu za provedbu Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020. Konstituirajuca sjednica održana je jucer, a temeljna zadaca ove radne grupe je pracenje provedbe Strategije razvoja i predlaganje korektivnih mjera. Za clanove radne grupe, pored gradonacelnika koji je i predsjednik radne grupe, imenovani su prof.dr.sc. Dora Smolcic Jurdana,dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Lazarela Komlen, direktorica Milenij hoteli d.o.o., Dino Hrelja, clan uprave Liburnia Riviera Hoteli d.d., Suzi Petricic, direktorica Turisticke zajednice Grada Opatije, Josip Dedic, predsjednik Udruženja obrtnika Opatija, Matulji, Lovran, Mošcenicka Draga, Daniel Hauptfeld, direktor Katarine Line d.o.o., Ivan Cerovac, predsjednik Savjeta mladih Grada Opatija 2014.-2016. i Danijel Jerman, procelnik Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije. Strucne, tehnicke i administrativne poslove za Radnu grupu obavljat ce mr.sc. Biserka Cerina Baric, viša strucna suradnica za prostorno uredenje i potporu razvojnim projektima u Upravnom odjelu za prostorno uredenje Grada Opatija.    

Opatija