OTVORENA 6. PO REDU KONFERENCIJA O KLASTERIMA

 U hotelu „ Cetiri opatijska cvijeta“  danas je zapocela s radom  VI. Medunarodna konferencija pod imenom „Regionalni izazovi i mogucnosti razvoja klastera na podrucju Jugoistocne Europe“ koja ce se u Opatiji odvijati od  22.-23. studenog. Organizator je Ministarstvo poduzetništva i obrta. Na otvorenju je nazocne pozdravio opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic, o.d. župana Primorsko-goranske županije Vidoje Vujic, te pomocnik ministra Stjepan Koraj, koji je i službeno otvorio konferenciju.  Opatijski je gradonacelnik naglasio u svom obracanju da su teme o kojima se raspravlja na ovoj tradicionalnoj, 6. medunarodnoj konferenciji o klasterima, iznimno  bitne u ovim kljucnim ekonomskim trenucima te da svjedocimo  kako se  okolnosti na tržištu brzo mijenjaju, pa je stoga potrebna i brza prilagodba. Kako isticu organizatori, na ovoj konferenciji sudjeluju predstavnici iz zemalja Jugoistocne Europe te Europske komisije. Medunarodna konferencija tradicionalno okuplja predstavnike jedinica lokalnih i regionalnih samouprava, predstavnike klastera, klaster menadžere, predstavnike potpornih institucija, Sveucilišta, HGK, HOK, HUP. Teme o kojima ce raspravljati na danas zapocetoj Konferenciji su organizacija i upravljanje klasterima, financiranje klastera iz EU fondova, te  uloga državnih i regionalnih institucija u razvoju klastera, s naglaskom na regionalno umrežavanje klastera.

Opatija