OTVORENA NOVA ZGRADA ELEKTROPRIMORJA – POGON OPATIJA

Danas je u Opatiji svecano otvorena nova zgrada Elektroprimorja pogon Opatija. Nakon dugog niza godina, u kojima su  službe ove tvrtke bile raštrkane na više adresa,  napravljena je nova zgrada u kojoj su na jednoj adresi objedinjene sve službe, od uprave do voznog parka, garaže, pogona. Na prigodnoj svecanosti bili su nazocni Vitomir Komen, generalni direktor Elektroprimorja Rijeka, o.d. župana Vidoje Vujic, opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic, Vlado Srok, direktor pogona Opatija, te brojni gosti i uzvanici s liburnijskog podrucja. Zaželjevši im srecu na novoj adresi, opatijski je gradonacelnik Dujmic naveo kako je za cijelu opatijsku rivijeru važno dobro funkcioniranje svih služba, ali i njihova medusobna suradnja. Posebno je to bitno i u segmentu pokretanja investicija danas, gdje je realnije ostvarenje nekog projekta ukoliko se poveže više subjekata kojima je njegova realizacija potrebna. Kvalitetna suradnja bitna je za napredak cijelog kraja koji živi od turizma.  

Opatija