Pet novih kamelija u parku Angiolina

Potom su u društvu brojnih clanova Lions klubova gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic, internacionalni predsjednik Lions Klubova  Wing- Kun Tam, guverner distrikta 126 Jusuf Šehanovic, predsjednik Vijeca Guvernera  Distrikta  126 Borja Kopani, te predsjednik Lions Kluba Opatija Darko Curuvija zasadili pet  kamelija kod glazbenog paviljona u parku Angiolina u Opatiji. Gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic naglasio je kako bi bilo potrebno cvijetove kamelija saditi po cijelome gradu, gdje je god to moguce. Kako Wing-Kun Tam dolazi iz Hong Konga, a i sam je angažiran na podrucju turizma, jucerašnji susret s opatijskim gradonacelnikom bio je prigoda i za razmjenu informacija oko mogucnosti unapredivanja turizma i tirustickih tokova. Wing Kun Tam je razgovarao i sa kineskim veleposlanikom u Hrvatskoj o Opatiji koji mu je potvrdio dosadašnju dobru suradnju sa Opatijom. Sadnja biljaka diljem svijeta dio je programa internacionalnog predsjednika Lions klubova kojeg planira provesti u ovom mandatu, a cilj mu je bio zasaditi 5 milijuna biljaka. Ta je brojka vec sada premašila 7 milijuna novozasadenih biljaka diljem svijeta. Sadnja nosi i poruku da se o tim biljkama treba brinuti i kasnije, te da one ostaju generacijama koje dolaze da uživaju i brinu se o njima. Opatijski gradonacelnik Dujmic internacionalnom predsjedniku Lions klubova Wing Kun Tamu poklonio je opatijski gastro suvenir – tortu Kamelija, kao i simbolicni poklon Grada Opatije s likom kamelije. Wing Kun Tam je opatijskom gradonacelniku poklonio i sliku sa motivom mira, koju su napravila djeca, inspirirana idejom kako ona doživljavaju mir.  

Opatija