Pilot projekt odvojenog sakupljanja otpada počinje od lipnja u Dobreću i Opriću

Pilot projekt odvojenog sakupljanja otpada počinje od lipnja u Dobreću i Opriću

U sjedištu tvrtke Komunalac d.o.o. jutros je održana konferencija za medije na kojoj je najavljeno da od 1. lipnja na podrucju Dobreca i Oprica zapocinje pilot projekt odvojenog sakupljanja otpada. Dio je to realizacije Operativnog plana provedbe pilot projekta odvojenog skupljanja otpada na podrucju Grada Opatije, koji realizira tvrtka Komunalac d.o.o. Na konferenciji su bili nazocni procelnik UO za komunalni sustav Grada Opatije Miljenko Ujcic, direktor tvrtke Komunalac d.o.o. Ervino Mrak, te rukovoditelj radne jedinice „Usluge“ u Komunalcu d.o.o. Duško Kulaš, koji su javnost upoznali s kljucnim elementima provedbe pilot projekta.   Prema Operativnom planu širenja zona odvojenog skupljanja otpada na podrucju Grada Opatije praksa odvojenog sakupljanja otpada u drugoj fazi širi se na naselja Dobrec i Opric, gdje je registrirano ukupno 529 korisnika, od kojih njih  21 ima status gospodarskog subjekta. Pilot projekt realizirat ce se od 1. lipnja  do 31. prosinca 2016. Od 1. lipnja pocinje podjela posuda koja ce se odvijati tako da ce djelatnici Komunalca kontaktirati pojedinacno svakog korisnika i dati mu upute o razvrstavanju otpada, ali i s njima dogovoriti sva ostala tehnicka pitanja i pružiti im informacije o drugim detaljima oko problematike koji bi korisnike mogli zanimati (primjerice, o velicinama posuda, mogucnostima za zajednicko korištenje, itd…), istakao je na konferenciji za medije direktor Komunalca d.o.o. Mrak. Cijene usluge, doda je Mrak, dok traje pilot projekt, ostaju nepromijenjene. Podsjetimo, prva faza realizacije pilot projekta odvojenog sakupljanja otpada pocela se provoditi u naseljima Veprinac i Poljane od ožujka o.g., obuhvativši 540 kucanstava. Konstatirano je da se prijelaz na novi sustav odvija bez vecih teškoca, te da se suradnjom korisnika i Komunalca gotovo svi problemi kvalitetno rješavaju. Na podrucju Poljana i Veprinca u periodu realizacije pilot projekta, naveo je Kulaš, prikupljeno je 12,3 tone otpada; korisni izdvojeni otpad cini 4,4 tone ili 35,6%, što pokazuje punu opravdanost uvodenja pilot projekta. Korisnici prilikom dodjele posuda nece snositi troškove za nabavku posuda, koje prelaze u njihovo vlasništvo. Trošak nabavke posuda za odvojeno prikupljanje otpada snosi Grad Opatija koji u njemu participira sa 60 posto, te fond za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost, koji participira sa 40 posto sredstava, naveo je medu ostalim resorni procelnik u gradskoj upravi Grada Opatije Ujcic. U slucaju nestanka ili uništenja kante u vremenu manjem od 5 godina – korisnici ce o svom trošku morati nabaviti iste. Pravne ce osobe snositi punu cijenu nabave posuda.   Nacin odlaganja otpada Za potrebe odlaganja korisnici u individualnim objektima dobit ce na korištenje dvije posude za: nekorisnu ili „mokru“ frakciju, korisnu ili „suhu“ frakciju. I posebno jednu vrecu za odlaganje stakla.   Posude Za potrebe provodenja projekta korisnicima ce se dodijeliti posude kapaciteta 40, 60, 90, 120 i 240 litara. Posude su nabavljene i jasno oznacene naljepnicama u razlicitim bojama sa natpisom i piktogramima koji olakšavaju razvrstavanje otpada. Dodijeljene posude korisnici su dužni držati unutar svoje okucnice te na dan odvoza iznijeti na javnu površinu, uz glavnu cesti ili uz rub okucnice. Postoji i mogucnost da dva ili više korisnika koriste istu posudu, prema unaprijed propisanim uvjetima. Prema tome bi se preuzeta (zajednicka) kolicina otpada automatski dijelila prema dogovorenom kljucu na dva ili više korisnika. Otpad ce biti odvožen 1x tjedno, a dan odvoza otpada je utorak.     Dodatne informacije Na odlagalištu otpada Osojnica korisnici mogu odložiti svakog dana od 7- 20 sati do 4 automobilske gume, do jednu prikolicu (max. 2 m3) zelenog otpada, glomaznog otpada, staklene i plasticne ambalaže, metalnog i papirnatog otpada.  Cijena je formirana na temelju zakupljenog volumena u zajednickim kantama na javnim površinama.   Glomazni otpad na navedenom podrucju prikuplja se putem baja od 5m3, koje se postavljaju u dogovoru sa mjesnim odborom. Prema planu za postavu baja u 2016. godini na podrucju Dobreca i Oprica je planirana postava ukupno 26 baja za krupni otpad, od sijecnja do svibnja te od rujna do prosinca.   Nužno je educirati svi korisnike na prostoru provedbe pilot projekta o novom sustavu gospodarenja otpadom te o svom znacaju i zadacima kod njegove. Edukacija ce se u više navrata provesti u prostorima mjesnih odbora prema dogovoru sa predstavnicima mjesnih odbora. Osim toga, svim ce se stanarima/korisnicima na kucnu adresu dostaviti edukativni leci i posude, odnosno vrece za otpad. Otpad ce se s pocetkom projekta poceti skupljati i dalje plasirati prema vrsti jednom tjedno.    

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija