POČINJU PRIPREMNI RADOVI U PARKU MARGARITA ZA SADNJU NA PROLJEĆE

Javna ustanova Priroda planira u zašticenom Perivoju Margarita u Opatiji (perivoj zašticen u kategoriji spomenika parkovne arhitekture) formirati manje nasade endemicnog liburnijskog i kvarnerskog bilja – liburnijskih zvoncica, kao i još neke dekorativne i zanimljive biljne svojte poput ilirske perunike. Ovaj projekt upisan je u Godišnjem programu zaštite, održavanja i ocuvanja zašticenih podrucja u 2012. i 2013. godini JUP i za njega su osigurana sredstva. Pripremni radovi na terenu nužni su kako bi se  na proljece krenulo u sadnju endemicnih vrsta liburnijskih biljaka – zvoncica, prenose mjerodavni iz tvrtke Parkovi.   Pokusni nasad endemicnog bilja trebao bi imati edukativnu ulogu, a bio bi osobito zanimljiv brojnim posjetiteljima Opatije. Kao podloga, odnosno stanište za sadnju endemicnog bilja koristile bi se u prvom redu pukotine postojecih stijena u perivojima, a endemicne vrste bile bi opremljene plocicama s osnovnim botanickim podacima. Buduci da se radi o strogo zašticenim biljnim vrstama Javna ustanova Priroda ishodila je od Ministarstva zaštite okoliša i prirode suglasnost za sakupljanje sjemena iz prirodnih populacija te uzgoju i sadnji sadnica u Parku.   Javna ustanova Priroda i Parkovi d.o.o. Opatija usuglasili su potrebne aktivnosti na pripremi zemljišta za sadnju, uzgoju i sadenju sadnica endemicnog bilja te kasnijem održavanju nasada endemicnog bilja na tri mikrolokaliteta u Parku Margarita. Radove pripreme zemljišta, uzgoj i sadnju sadnica obavit ce hortikulturni strucnjaci iz Obrta za uredenje okucnica Mandragora. U projekt je od pocetka ukljucen i Studio Plantula ciji strucnjaci se bave krajobraznim i hortikulturnim uredenjem, a njihova je zadaca bila da se mikrolokacije što bolje uklope u krajobraz parka.Uredenje mikrolokaliteta za sadnju  zapocet ce vec sutra,kako je najavljeno, a sama sadnja se ocekuje na proljece, navodi se na stranicama www.ju-priroda.hr.

Opatija