POKRENUT POSTUPAK OBNOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA K.O. OPATIJA

POKRENUT POSTUPAK OBNOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA K.O. OPATIJA

Temeljem Odluke Ministarstva pravosuda Stalna služba u Opatiji Opcinskog suda u Rijeci, pokrenula je postupak obnove zemljišne knjige za k.o. Opatija, kojim su obuhvaceni dijelovi katastarskih opcina Bregi, Veprinac i Vasanska, te cijela k.o. Opatija. Navedenim postupkom osnovat ce se nova katastarska opcina Opatija. Zemljišna knjiga se obnavlja kako bi se uskladili podaci prikupljeni katastarskom izmjerom zemljišta za podrucje dijelova katastarskih opcina Bregi, Veprinac i Vasanska, te Opatija, buduci su dosadašnji službeni katastarski planovi nastali na Austro-ugarskim katastarskim izmjerama 1872.godine, te pravovremenim djelomicnim obnovama i dopunama istih 1950.-tih godina, kako bi se uskladilo zemljišnoknjižno stanje sa stanjem i podacima katastra nekretnina. Postupak se provodi na nacin da se vlasnici i drugi nositelji prava na nekretninama podrucja navedenih katastarskih opcina, pojedinacno pozivaju kako bi se uskladili podaci i napravila obnova zemljišne knjige. Stranke su dužne na izlaganje donijeti izvornike ili ovjerene preslike isprava koje se odnose na posjedovno stanje. Izlaganje podataka utvrdenih novom katastarskom izmjerom te rocišta-rasprave provode se u Opatiji, na adresi Stubište Lipovica 2

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija