„Pokret“i grad kao umjetnička asocijacija

U razgovoru je istakla kako se ideja o poklanjanju ove slike fundusu  Grada rodila u trenutku otvorenja jedne njezine izložbe u Opatiji, koju je pogledao i gradonacelnik Dujmic, a na ovu ideju asocirao je trenutak u kojem je Grad Opatija – dinamican, u pokretu, s nizom projekata i akcija koje se realiziraju a namijenjeni su gradanima, gostima Opatije i posjetiteljima.   Gradonacelnik Dujmic zahvalio se umjetnici na ovoj gesti i daru, dodavši kako ce i ova slika podsjecati na trenutak u kojem Grad realizira sprotsku dvoranu, ureduje lucice, ceste, infrastrukturu, priprema gradnju Doma umjetnosti, novi djecji vrtic….

Opatija