Porez na potrošnju 1,5 %

  Gradsko je vijece na jucerašnjoj sjednici vecinom glasova usvojilo Odluku o uvodenju poreza na potrošnju koju ce obveznici poreza placati po stopi od 1,5 posto. Prijedlog Odluke predstavila je procelnica za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije Tamara Sergo. Naglasila je da kada je Grad 2017. ukinuo porez na potrošnju, bila je to mjera pomoci i poticaja ugostiteljima obzirom na tadašnje povecanje stope PDV-a ugostiteljskoj djelatnosti. Kako je Vlada RH najavila smanjenje PDV-a s 25 na 13 posto na usluge pripremanja i usluživanja jela u ugostiteljskim objektima, otvorila se mogucnost da se ponovnim uvodenjem poreza na potrošnju osiguraju stalni proracunski prihodi, no da se istovremeno ugostitelji previše ne opterete. Procjenjuje se da ce uvodenjem poreza na potrošnju po stopi od 1,5 % u gradski proracun na godišnjoj razini biti uplaceno milijun i pol kuna.Grad Opatija iz Proracuna pokriva niz poticajnih mjera za novorodene, mlade obitelji, umirovljenike, ali i poduzetnike za poticaje kojima se godišnje izdvaja 1,2 milijun kuna. Poticaji gospodarstvu su dali rezultate pa je na podrucju Grada u 2019. godini otvorena 41 tvrtka i 42 obrta, istaknula je procelnica Sergo. Jucer je usvojena i dopunjena i izmijenjena Odluka o nacinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom. Odluku je predstavio procelnik za komunalni sustav i zaštitu okoliša Filip Vlah naglasivši kako je Odluka doradena u onim dijelovima na koje je bilo najviše prigovora gradana. Provedeno je i Javno savjetovanje na koje je pristiglo 7 primjedbi. Ukratko, najvažnija je izmjena uvodenje drugog tjednog odvoza  na podrucju cijelog Grada Opatije od travnja do listopada. Uvodi se  povecana disciplina davatelja usluge za kojeg su takoder predvidene sankcije i postupanje u odredenim rokovima, a ne samo za korisnike usluga. Uvodi se mogucnosti da korisnik zatraži dodatni spremnik, da se jednom godišnje spremnik zamijeni vecim ili manjim, predvidena je mogucnost odlaganja ciste i uredne glomazne kartonske ambalaže koja ne stane u spremnik. Jasnije su propisane odredbe koje se odnose na odgovornosti za uništenje, oštecenje i gubitak spremnika, ostvarivanje prava na zbrinjavanje otpada u vrecicama zbog otežane pokretnosti korisnika usluge, jasno su odredena mjerila kada nekretnina nije obveznik placanja javne usluge. Isto tako prema Prijedlogu Odluke davatelj usluge ima obvezu održavanja higijene poluukopnih spremnika. Gradskim je vijecnicima svoje djelovanje i poslovanje predstavio umjetnicki direktor Festivala Kvarner Michael Fendre. Festival Kvarner je umjetnicka organizacija koja se bavi organizacijom vrhunskih glazbenih koncerata. Ove su godine dobili sredstva EU projekta za profesionalno ukljucivanje mladih glazbenika i ansambala za ranu glazbu sa još osam europskih partnera. Ipak ta sredstva nisu dostatna za redovito poslovanje pa su se Gradu obratili molbom za financijskom podrškom. Gradonacelnik Ivo Dujmic je pohvalio njihov rad i pritom naglasio da se svakako trebaju javiti na Javni poziv te ce se u skladu s mogucim iznaci rješenje za sufinanciranje. Vijecnici su dali suglasnost na izmjene Statuta OŠ R. K. Jeretov, u vezi procedure izbora ravnatelja te prihvatili Prijedlog Odluke o provedbi i organizaciji produženog boravka u opatijskoj Osnovnoj školi . Vijecnici su prihvatili i Plan djelovanja u podrucju prirodnih nepogoda za 2020. godinu kao i prijedlog imenovanja sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci, na mjesto kojih su imenovane Livija Škrinjar i Andrea Vignjevic.

Opatija