Potpisan Kolektivni ugovor za Grad Opatiju

  Nakon uspješno vodenih i okoncanih pregovora oko novog Kolektivnog ugovora s predstavnicima Sindikata, novi Kolektivni ugovor za djelatnike gradske uprave Grada Opatije danas su u uredu gradonacelnika potpisali gradonacelnik Ivo Dujmic i predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH Boris Pleša.   Na potpisivanju su bili nazocni i predsjednik opatijske sindikalne podružnice Željko Harbaš, viša strucna suradnica za radne odnose u Gradu Opatija Tamara Piculjan – Bajt i pravna savjetnica u Sindikatu Marina Haklin.   Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije istjece krajem godine. Prilikom pregovora za novi Kolektivni ugovor išlo se u smjeru što veceg korištenja zakonskih mogucnosti isplate materijalnih prava u neoporezivom iznosu (božicnice, regres, troškovi prehrane), a što manjeg opterecenja Proracuna. Isto tako, danas potpisanim Sporazumom o osnovici place ostalo se na razini osnovice koja vrijedi od 2009. godine i iznosi 4.248,00 kuna. Ujedno, Kolektivnim je ugovorom i zaposlencima gradskih ustanova zajamceno korištenje materijalnih prava jednakih onima koje ostvaraju gradski službenici. Predsjednik SDLSN-a Boris Pleša je izjavio kako je zadovoljan tijekom pregovora te zahvalio na suradnji drugoj strani, predstavnicima Grada Opatije i naglasio da se potpisivanjem ovog Ugovora nastavlja dugogodišnja iznimno dobra suradnja medu socijalnim partnerima. Gradonacelnik Ivo Dujmic ovom je prigodom rekao da zaposlenici moraju biti zadovoljni kako bi kvalitetno obavljali svoj posao te izrazio zahvalnost kontinuitetom dobre suradnje sa Sindikatom. 

Opatija