Potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji na izradi Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020.

U uredu gradonacelnika danas je potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji na izradi Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020. izmedu Grada Opatije i Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Ugovor su potpisali gradonacelnik Ivo Dujmic i dekan Fakulteta Jože Peric. Gradonacelnik Dujmic naglasio je kako je  Ugovor o izradi Strategije bitan buduci da ce njime Grad Opatija dobiti dokument koji je okvir za daljnje korake koje ce Grad poduzimati pri realizaciji razvojnih gradskih projekata. Važnim je naglasio i podatak da je Opatija usvojila potrebnu prostorno plansku dokumentaciju, odnosno pripremila sve uvjete koji su potrebni za razvoj investicija, kako gradskih, tako i privatnih na podrucju Opatije. Mnogi projekti koje je Grad zacrtao u svome buducem razvoju u segmentu jacanja turisticke infrastrukture spremni su za apliciranje prema fondovima EU, za koju je proceduru Opatija hodogramski sukladna propisanim uvjetima. Dekan Peric istakao je kvalitetnu suradnju koju ostvaruju ovaj Fakultet i Grad Opatija na mnogim planovima, te da je interes Grada za kvalitetnijim razvojem i interes Fakulteta, ali i  obratno. Strucni tim Fakulteta na cijem je celu Bruno Blaževic, novinarima je danas predstavio kratko i metodologiju izrade ovog dokumenta. Inace, Fakultet izradu studije daruje Gradu, a Studija bi trebala biti dovršena vec ove godine.  

Opatija