POTPISAN UGOVOR O PROŠIRENJU GROBLJA VEPRINAC

POTPISAN UGOVOR O PROŠIRENJU GROBLJA VEPRINAC

U Veprincu je danas prije podne održano svecano potpisivanje Ugovora o proširenju groblja Veprinac, koje su  potpisali gradonacelnik Ivo Dujmic i Božidar Ožanic direktor tvrtke izvodaca radova, Goran graditeljstvo d.o.o. Uz njih, potpisivanju su nazocili i mons. Nikola Uravic, ravnatelj Caritasa Rijecke nadbiskupije i župnik Župe sv. Marka Anto Aracic. Gradonacelnik Dujmic tom je prigodom naglasio da se napokon rješava višegodišnji problem koji je opterecivao stanovništvo Veprinca; dodao je i da ce urediti parkiralište uz groblje, koje ce služiti svim gradanima Veprinca tijekom cijele godine. On je pritom pohvalio sve djelatnike gradske uprave i procelnike, isticuci njihovu profesionalnost koja takoder stoji iza mogucnosti ovako brze realizacije posla, kao što je istakao dosadašnje kvalitetne rezultate te dobra iskustva koja Grad pamti u poslovanju s tvrtkom koja je kao najpovoljnija odabrana za izvodaca radova na proširenju groblja i uredenju parkirališta uz njega na Veprincu. Direktor Ožanic zahvalio je na ukazanome povjerenju, te dodao da ce i ovaj posao tvrtka kojoj je na celu odraditi na zadovoljstvo sviju, a posebno mještana Veprinca. Mons. Uravic osvrnuo se na to da lokalna samouprava brine o materijalnom aspektu, dok institucija koju on predstavlja – Crkva – brine o duhovnom aspektu ljudi, no i jednima i drugima u fokusu je briga o – tim istim ljudima. Zakljucuje kako je u ovom slucaju postignut dobar dogovor, na dobrobit upravo mještana i ostalih posjetitelja Veprinca. Velecasni Aracic, nakon službenoga dijela sastanka,  blagoslovio je pocetak radova na proširenju groblja u Veprincu, te uredenje parkirališta.   O projektu proširenja groblja Veprinac   Po provedenom postupku javne nabave za izbor izvodaca radova kao najpovoljnija ponuda izmedu 4 ponudaca izabrana je ponuda tvrtke Goran graditeljstvo d.o.o. iz Delnica. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.246.966,89 kuna bez PDV-a, odnosno s PDV-om 2.808.708,61 kn. Radovi na izgradnji groblja zapocet ce nekoliko dana nakon potpisa ovog ugovora, odnosno vec sutra,  a ugovorni završetak radova je u sijecnju 2017. godine. Nadzor nad izvodenjem radova povjeren je  tvrtki Plan inženjering d.o.o. Rijeka, koja je i projektirala proširenje groblja. Postojece groblje Veprinac ima 1.455 m2 s 264 grobna mjesta, i groblje je u cijelosti popunjeno. Ovim proširenjem na 945 m2 nove površine groblja, Veprinac dobiva još 203 grobna mjesta: na dva nova grobna polja 112 grobnica i 62 ukopna mjesta, a u prostoru niša s lijesovima još 33 niše. Uz groblje ce se urediti i parkiralište površine 280,86 m2. Nakon višegodišnjih nastojanja Grada Opatije da se izvede proširenje groblja i parkirališta uz groblje na Veprincu, riješeni su svi problemi koji su kocili proširenje, a  veprinacko groblje ujedno ce riješiti i drugi goruci problem prisutan godinama: nemogucnost parkiranja prilikom odrzavanja pogreba  ili za obilježavanja Dana mrtvih. Zahvaljujuci susretljivosti Rijecke nadbiskupije i nadbiskupa mons. Ivana Devcica u 2015. riješeni su i imovinsko-pravni odnosi, kako na starom groblju, tako i na zemljištu na kojeg se groblje treba proširiti, zamjenom nekretnina izmedu nadbiskupije i Grada Opatije. U rujnu 2015. ishodena je i gradevinska dozvola, te je Grad odmah pristupio i planiranju izvodenja radova, a kako se radi o vrlo skupom zahvatu – njegova realizacija bila je planirana u razdoblju  2016-2018.  Posljednjim izmjenama Proracuna osiguran je završetak radova pocetkom 2017. godine.    

Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija