Potpisan ugovor za izgradnju dječjeg vrtića na Punta Kolovi

Potpisan ugovor za izgradnju dječjeg vrtića na Punta Kolovi

U Vili Angiolini danas je svecano potpisan  Ugovor  o izgradnji Djecjeg vrtica Punta Kolova u Opatiji. Izmedu Grada Opatije i izvodaca radova tvrtke GP Krk d.d. Ugovor su potpisali gradonacelnik Ivo Dujmic i Josip Puric, direktor trgovackog društva GP Krk d.d.. Investitor ove velike i znacajne investicije je Grad Opatija, a u njenom sufinanciranju sudjelovat ce i Zajednica Talijana Opatija, Zajednica Talijana Rijeka i Universita popolare di Trieste. Radi se o jednoj od najviših investicija na podrucju naše županije koju realizira lokalna samouprava. Ukupna vrijednost radova iznosi 30.902.468,84 kune bez PDV-a, odnosno s PDV-om 38.628.086,05 kunu. Po provedenom postupku javne nabave za izbor izvodaca radova, kao najpovoljnija ponuda, izmedu ukupno 12 pristiglih ponuda, izabrana je ponuda GP KRK d.d. Krk. Po ugovoru ce radovi na izgradnji Djecjeg vrtica zapoceti 15. rujna 2016., a ugovoreni rok završetka radova je 18 mjeseci. Idejni projekt Djecjeg vrtica Punta Kolova izradila je tvrtka APG-INŽENJERING d.o.o. Zagreb, dok je glavni i izvedbeni projekt izraden po STUDIO ARHING d.o.o. Zagreb. Gradonacelnik je naglasio da su financije osigurane za gradnju djecjeg vrtica, prodajom dionickog udjela u vlasništvu LRH Cavtat. Pritom, dodao je da ce djecji vrtici u Icicima, Veprincu i Voloskom nastaviti s radom i po izgradnji novog djecjeg vrtica, dok ce se objekt u kojem sada djeluje vrtic u Opatiji prodati, a sredstva tako dobivena preusmjeriti u nove, druge gradske razvojne investicije. Izgradnja novog djecjeg vrtica dugorocno bi trebala riješiti potrebe Opatijaca za vrtickim kapacitetima u skladu sa suvremenim pedagoškim standardima. Predvideno je 12 odgojnih skupina za smještaj 199 djece, organiziranih u 4 jaslicke skupine i 8 vrtickih skupina, unutar kojih su predvidene  tri odgojno obrazovne skupine  na jeziku talijanske nacionalne manjine  Podsjetimo, pismo namjere o zajednickoj izgradnji novog objekta Djecjeg vrtica u Opatiji predstavnici ovih institucija potpisali su u svibnju 2011.  a ugovor o sufinanciranju s predstavnicima Talijanske Unije sklopljen je u svibnju 2012. Vrtic ce se graditi na lokaciji Punta Kolova, u pet objekata,  na zemljištvu u vlasništvu Grada koje je prostorno planskom dokumentacijom predvideno za gradnju vrtica. Površina parcele je 7620 kvadratnih metara, a bruto gradevinska površina iznosi 3497 kvadratna metra. Prilikom projektiranja vrtica težilo se održivoj, ekološki izvedivoj gradevini koja ce djelomicno imati zeleni krov, na kojem ce biti postavljeni solarni kolektori. Paralelno sa idejnim projektom radio se i projekt hortikulturnog uredenja zemljišta. Djeca i tete iz Djecjeg vrtica Opatija pripremili su kratak program koji su prije potpisivanja ugovora i službenog dijela susreta izveli u Vili Angiolini, na hrvatskom i talijanskom jeziku, a na kraju – djeca su odraslima podijelila poruke koje su pripremali specijalno za njih i ovu prigodu.   Potpisivanju su nazocili Paolo Palminteri, generalni konzul Republike Italije u Rijeci, Maurizio Tremul,  predsjednik Izvršnog odbora Talijanske unije, Fabrizio Somma, predsjednik Università popolare di Trieste, zatim Erik Fabijanic, predsjednik Skupštine primorsko-goranske županije, Norma Srbulj,  Sonja Kalafatovic i Pietro Varljena, predstavnici Zajednice Talijana Opatije. Potom su prisustvovali i zamjenici gradonacelnika Marina Gašparic I Fernando  Kirigin, ravnatelje gradskih ustanova, gradski vijecnici, procelnici i djelatnici opatijske gradske uprave.        

Opatija