Povelja za Naj -akciju 2020. virtualnoj Bajkaonici DND-a Opatija

Jucer je održano virtualno svecano savjetovanje i proglašenje gradova/opcina-prijatelja djece i Naj-akcije u 2020. godini u organizaciji Saveza DND Hrvatske i Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i opcine prijatelji djece“. Savjetovanje je bilo u znaku 70- og rodendana Saveza DND-a Hrvatske. Djeca Društva „Naša djeca“ Opatija ukljucena u donošenje novih važnih dokumenata o djeci i djecjim pravima u Europi imala su priliku predstaviti novu europsku strategiju za djecu, govoriti o ulozi djece iz Djecjih vijeca i NEF-a Hrvatske u izradi strategije i konzultacijama s odraslima. Sudjelovala su Petra Deranja, clanica Djecjeg vijeca Eurochild organizacije, Jan Galic, clan Savjetodavnog odbora za djecju participaciju Ureda UNICEF-a, Vito Juricic, djecji gradonacelnik DGV-a Opatija, Antonio Šipušic, clan 1. saziva NEF-a Hrvatske i Sanja Škoric, tajnica Društva “Naša djeca” Opatija i dopredsjednica Saveza DND-a Hrvatske. U svecanom dijelu savjetovanja proglašeni su novi gradovi i opcine prijatelji djece: Bale, Novska i Strahoninec. Središnji koordinacijski odbor akcije „Gradovi opcine prijatelji djece“ dodijelilo je Društvu „Naša djeca“ Opatija i Gradu Opatiji Povelju za Naj-akciju 2020. godine za program virtualnih Bajkaonica DND-a Opatija. Virtualne Bajkaonice sastojale su se od 4 ciklusa prica koje su se objavljivale na Facebook stranici DND -a Opatija. Sveukupno je održano 80-ak virtualnih Bajkaonica Društva “Naša djeca” Opatija s više od 10 000 pregleda. Povelja je najveca nagrada koja se dodjeljuje za inovativne programe s djecom i za djecu.

Opatija