POZIV gospodarskim subjektima zainteresiranim za obavljanje poslova prostornog uređenja za potrebe Grada Opatije

Gospodarski subjekti zainteresirani za obavljanje nekih od navedenih poslova mogu podnijeti pisanu prijavu Gradu Opatiji do 18.06. 2012. godine. U prijavi treba biti navedena: – naziv i adresa gospodarskog subjekta, njegov OIB i žiro racun, – e-mail adresa ili broj telefaxa na kojeg ce Grad upucivati pozive za dostavu ponude, – grupa poslova za koje je gospodarski subjekt zainteresiran, te popis osnovnih sredstava i kadrova s kojima raspolaže. – popis referentnih poslova koje je gospodarski subjekt obavljao u protekle 3 godine (naziv posla, narucitelj, ugovorena vrijednost radova), s time što najmanje za tri posla pojedinacne vrijednosti vece od 30.000 kn treba priložiti i potvrdu narucitelja o uredno izvršenom poslu.   Temeljem podnesenih prijava, Grad Opatija sastaviti ce listu gospodarskih subjekata po kategoriji poslova.   Izbor izvoditelja izvršiti ce se temeljem posebnih Odluka Grada Opatije ovisno o vrsti i predmetu svake nabave.   Grad Opatija nece povjeravati poslove gospodarskim subjektima koji su ranije povjerene poslove od strane Grada Opatije obavili nekvalitetno ili izvan ugovorenih rokova.    Prijave se mogu poslati poštom na adresu Grad Opatija, M.Tita 3, Opatija sa napomenom „Prijava za obavljanje poslova prostornog uredenja bagatelne vrijednosti“.      Grad Opatija

Opatija