Poziv na predavanje "Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija"

Poziv na predavanje "Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija"

Savjet mladih Grada Opatije, u suradnji sa Katedrom za racunovodstvo Ekonomskog fakulteta u Rijeci, organizira interaktivno predavanje pod nazivom “Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija”. Predavanje je namijenjeno clanovima svih neprofitnih organizacija s podrucja Grada Opatije koji žele saznati više o pravnim normama koje reguliraju poslovanje neprofitnih organizacija, kao i o promjenama koje donosi novi Zakon o financijskom poslovanju i racunovodstvu neprofitnih organizacija.  Predavanje ce se održati u subotu, 06. prosinca 2014. godine s pocetkom u 10,00 sati u Vili Antonio (Vladimira Nazora 2). Kroz tri sata zajednickog rada zainteresirani sudionici dobiti ce osnovne informacije o ovoj temi te imati  priliku postaviti konkretna pitanja i dobiti preporuke za dodatnu strucnu literaturu. Poseban ce se naglasak staviti na promjene Zakona o udrugama i Zakona o financijskom poslovanju i racunovodstvu neprofitnih organizacija. Cilj susreta je upoznavanje s novih zakonskim propisima vezanim uz poslovanje neprofitnih organizacija kako bi se uredio financijski i izvještajni sustav djelovanja neprofitnih organizacija.      Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju predavanju i informiraju se o obvezama koje zakonski propisi stavljaju na neprofitne organizacije znajuci pri tome da  su uredne, transparentne i sa zakonom uskladene financije temelj dugorocnog uspješnog funkcioniranja svake organizacije.   Poziv  

Opatija