Predavanje o Programu ruralnog razvoja u HGK – Županijskoj komori Rijeka

Predavanje o Programu ruralnog razvoja u HGK – Županijskoj komori Rijeka

Iz HGK Županijske komore Rijeka stigla je obavijest o održavanju predavanja o Programu ruralnog razvoja koje ce se održati 23. sijecnja.  Ministarstvo poljoprivrede, HGK – Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo i HGK – Županijska komora Rijeka pozivaju zainteresirane  na predavanje za korisnike podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva  i 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili  razvoj poljoprivrednih proizvoda mjere 4 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. koje ce se održati u petak, dana 23. sijecnja 2015. godine u 11,00 sati u velikoj dvorani HGK – Županijske komore Rijeka, Bulevar oslobodenja 23, Rijeka   Agencija za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede planira objaviti natjecaj 30. sijecnja 2015. godine za navedene podmjere.  Preduvjet raspisivanja natjecaja je usvajanje kriterija rangiranja od strane Odbora za pracenje provedbe Programa i objava Pravilnika o provedbi navedenih podmjera. Kako bi se korisnici u kratkom vremenskom roku od objave Pravilnika do objave natjecaja, što kvalitetnije informirali o mogucnostima podmjera te uvjetima prijave, organiziraju se predavanja za zainteresirane u cetiri županijska centra (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek). Teme i predavaci koje ce se obraditi su sljedece: Predstavljanje podmjera 4.1 i 4.2 i pojašnjenje odredbi Pravilnika (predstavnici Ministarstva poljoprivrede) Predstavljanje nacina prijave projekata (predstavnici Agencije za placanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) Kreditne linije HBOR –a namijenjene financiranju projekata (HBOR) Predvideno trajanje edukacija je dva sata (ukljucujuci i vrijeme predvideno za pitanja i odgovore). Sudjelovanje na predavanju je bez naknade. Potvrda dolaska (ukljucujuci broj osoba) nužna je što ranije zbog ogranicenog kapaciteta dvorane, a može se javiti na e-mail: nvukadin@hgk.hr ili telefonom na 051/209-146, Nela Vukadin.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija