Predstavljanje Proračuna 2020.

Prema Prijedlogu Proracuna koji je na redovitoj konferenciji za novinare predstavio gradonacelnik Ivo Dujmic sa suradnicima, Proracun za 2020. iznosio bi ukupno 183 milijuna 902 tisuce kuna, što je za 17,3 % više od ovogodišnjeg Proracuna (156 milijuna 756 tisuca), a glavni su razlog tomu sredstva Eu fondova. Glavne odrednice Proracuna ocituju se u zadržavanju financiranja svih dosadašnjih oblika pomoci i potpora stanovništvu i poduzetništvu, te  potpora projektima i aktivnostima udruga i drugih pravnih i fizickih osoba koje apliciraju na Javni poziv. – Porez i prirez na dohodak planiran je u iznosu 37 milijuna i 800 tisuca kuna što predstavlja neznatno smanjenje u odnosu na 2019., obzirom na to da nisu u potpunosti poznati ucinci najavljene porezne reforme Vlade Republike Hrvatske. No, pouceni dosadašnjim iskustvom kod takvih reformi lokalna samouprava uvijek „strada“, odnosno manje uprihoduje na osnovu poreza i zato smo ovaj prihod planirali s dozom opreza, naglasio je gradonacelnik Dujmic. – Proracun za 2020 je prije svega socijalno osjetljiv i usmjeren na zadržavanje dostignutog visokog standarda i kvalitete života u gradu te i u sljedecoj proracunskoj godini zadržava sva prava i poticaje koje je Grad osigurao svojim gradanima. Kao prvo, poticaje za novorodene za koje cemo 2020. izdvojiti milijun i 300 tisuca kuna. Povecane potrebe nas raduju jer one ujedno govore da je u Opatiji posljednjih godina zabilježen povecan natalitet. Vjerujemo da su i gradske poticajne mjere doprinijele tome, kazao je Dujmic. Smještaj djece u opatijski Djecji vrtic za roditelje ostaje besplatan za drugo i svako iduce dijete u obitelji. Treba naglasiti da ekonomska cijena smještaja u DV Opatija iznosi 3. 474 kn, dok roditelji samo za prvo dijete izdvajaju 650 kn što predstavlja ucešce od svega 18,7%, a ostalo financira Grad, što na godišnjoj razini iznosi gotovo 11 milijuna kuna. Za umirovljenike koji imaju mirovinu manju od 3.000 kuna, poklon za Božic i Uskrs od ukupno 1000 kuna te dopunsko zdravstveno osiguranje od 840 kuna u Proracunu je planirano ukupno 2 milijuna i 500 tisuca kuna. – Za potpore poduzetnicima Proracunom za 2020. osigurali smo milijun i 200 tisuca kuna za zapošljavanja, samozapošljavanja, otvaranja obrta i OPG-ova. Veseli nas što je u posljednjih godinu dana u Opatiji otvoreno 41 trgovacko društvo i 42 obrta te se tako bilježi i porast zapošljavanja, istaknuo je gradonacelnik. Za razlicite manifestacije koje Grad potpomaže Proracunom se predlaže izdvojiti 4 milijuna i 700 tisuca kuna, bez manifestacija Festivala Opatija, a važne su za kvalitetu društvenog života Opatijaca i turisticku ponudu. – Proracunom zadržavamo steceni komunalni standard, štoviše pojacavamo ga drugim tjednim odvozom otpada i održavanjem novih zelenih površina. Tu svakako treba naglasiti da je Prijedlogom Proracuna za 2020. godinu za djelatnike Parkova osigurano povecanje placa od 4 %, rekao je Dujmic. – Cinjenica koju moram ponovno naglasiti je da je zbog neprodaje planirane imovine, zgrade ex djecjeg vrtica, došlo do poremecaja u stabilnosti proracuna i da je ostvaren minus po završnom racunu za 2018. godinu, koji nam stvara odredene poteškoce. Gradsko vijece nije donijelo ni predloženu odluku o kreditnom zaduženju kada je za to bila prilika, uz malu kamatu prošle godine kada smo predlagali zaduženje od 10 milijuna kuna, što bi bila kompenzacija za neprodani djecji vrtic. S tim kreditom zaduženje Grada bilo bi najviše 13% (u 2019.g.), što je znacajno ispod Zakonom dopuštenog limita od 20%. Moram ovdje jasno naglasiti da se kreditnim sredstvima ne bi mogao pokrivati proracunski manjak, ali mogu razne investicije, porucio je gradonacelnik. – Planirani manjak prihoda u ukupnom iznosu od 17 milijuna 200 tisuca kuna, od cega 15 milijuna 500 tisuca kuna  od prodaje imovine i 1 milijun 800 tisuca kuna manjka prihoda od pomoci EU (radi se o projektima koji završavaju u 2019.g., a sama realizacija isplate uslijedit ce u 2020. godini) ovim Prijedlogom Proracuna i projekcije planira se pokriti kroz naredne 3 godine, zakljucio je gradonacelnik Dujmic. – Najveca planirana investicija u 2020. godini odnosi se na izgradnju Vatrogasnog doma za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije, koja ce se financirati vecim dijelom iz sredstava europskih fondova, ukupno 49 milijuna i 300 tisuca kuna kroz 2 godine, a za dio investicije u iznosu od 8 milijuna i 700 tisuca kuna planirano je kreditno zaduženje, a zadužit ce se JVP, kazao je zamjenik gradonacelnika Emil Priskic koji je govorio i o sredstvima EU fondova  koji se za iducu godinu planiraju u iznosu od 27 milijuna i 400 tisuca kuna za veci broj kapitalnih projekata koji su u tijeku ili se planiraju tijekom 2020. godine. – Krecemo sa Start up inkubatorom za kreativni turizam vrijednosti potpore iz Eu fonova od gotovo 2 milijuna kuna koji ce biti smješten u Villi Antonio i imati za cilj mlade ljude osposobiti za nastup na tržištu. Tu su i investicije u kojima EU sredstva ucestvuju sa 85%, a udio Grada je 15% – uredenje rasadnika Vile Angioline i Amerikanskih vrtova gdje je ukupna vrijednost projekta gotovo 19 milijuna kuna te uredenje Ville Angioline kroz Urbanu aglomeraciju Rijeka. Nastavljamo i dobru suradnju s ministarstvima kroz koju uspješno apliciramo na natjecaje pa smo nakon ugovora za plažu Crnikovica, sportsko rekreacijski centar Dobrec i proširenje Djecjeg vrtica u Veprincu, uspješno aplicirali i dobili sredstva za drugu faza uredenja Interpretacijskog centra dr. Andrija Mohorovicic- MOHO centra u Voloskom. Nastavljamo i sa završnim radovima na uredenju Doma u Veprincu. Ukupna vrijednost ove investicije koju u potpunosti financira Grad iznosi 1 milijun 500 tisuca kuna, naglasio je Priskic. Inace, ukupna kapitalna ulaganja u 2020.g. planiraju se u iznosu od 44 milijuna i 300 tisuca kuna.  

Opatija