PREDSTAVLJEN PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2013.

Gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic predstavio je na danas održanoj konferenciji za medije prijedlog proracuna Grada Opatije za 2013. s projekcijama proracuna za 2014. i 2015. Prijedlog je upucen i vijecnicima Gradskog vijeca Opatije na usvajanje, koji ce o tome raspravljati na sljedecoj sjednici Gradskog vijeca 11. prosinca. Na današnjoj su konferenciji za novinare bili nazocni zamjenica gradonacelnika Marina Gašparic, predsjednik Gradskog vijeca Opatije O'Brien Sclaunich i procelnik UO za financije i društvene djelatnosti Danijel Jerman. Gradonacelnik Dujmic rekao je da je pri kreiranju gradskog budžeta za narednu godinu trebalo poštivati nacelo stabilnosti proracuna, osigurati izvršenje preuzetih obveza, realizirati sve postavljene ciljeve, uzevši pritom u obzir  pokazatelje kretanja gospodarstva u zemlji. Prihodi proracuna su poznati  i nema prostora za njihovo povecanje dok se ne promjene gospodarske okolnosti u zemlji. Što se rashoda tice, prilikom analize pristiglih zahtjeva proracunskih korisnika, uoceno je da su neki i bili daleko viši od mogucnosti, ali i od razine koje su do sada tražili i dobivali.   S obzirom da proracun mora biti uravnotežen, to znaci da se može potrošiti onoliko koliko se zaradi. U prijedlogu proracuna tako su se našli prioriteti koje proracun mora pratiti. Prije svega, navodi gradonacelnik, zadržavaju se kao prioriteti  svi standardi i prava u okviru socijalne i zdravstvene zaštite stanovništva; osiguravaju sredstva za redovno funkcioniranje gradskih ustanova bez povecanja sredstava u odnosu na 2012. osim u slucaju Djecjeg vrtica, jer je otvorena nova jaslicka skupina,  dostignuti standardi te svi kvalitetni projekti i aktivnosti u okviru dodatnih programa predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja, tehnicke kulture i Zdravog grada, osiguravaju se sredstva za kapitalne investicije u vodoopskrbi i odvodnji, kao i sredstva za pokrivanje dospjelih obveza po kreditima i za nabavku opreme Thallasotherapiji, te za zadržavanje postojecih manifestacija kojima je cilj povecanje kvalitete ukupne turisticke ponude, a koji se realizariju sa TZ grada Opatije ili Festivalom Opatija, raznim udrugama i drugima…   Bez dodatnog opterecenja gospodarstva i stanovništva Bez dodatnog opterecenja gospodarstva i stanovništva,  ovi  su prioriteti zadržani u prijedlogu proracuna Grada Opatije za 2013. U pogledu konkretne pomoci poduzetnicima, kako bi jednostavnije prebrodili krizu i zadržali radna mjesta, Grad ce i dalje nastaviti s provodenjem odredenih mjera, pa je tako dogovoreno 10 postotno smanjenje zakupnine poduzetnicima koji djeluju u gradskim prostorima, ukoliko na vrijeme izvršavaju svoje obveze prema Gradu. Zadržava se i program poticanja zapošljavanja koji provodi Grad Opatija, zatim placanje razlike za stanovništvo  u cijeni vode od 4 kune, što na godišnjoj razini iznosi svotu od 2,8 milijuna kuna, dok se preko smanjenja naknade za spomenicku rentu proracun odrice 2,4 milijuna kuna u korist gospodarstva. Premda ekonomska cijena za djecji vrtic raste i trenutno iznosi 2.400 kuna, roditelji ce i dalje vrtic u Opatiji placati 650 kuna. Grad Opatija nastavit ce sufinancirati i linije Autotroleja Opatija-Rijeka, zatim prema Matuljima, kao i linije City busa.   Kako bi proracun bio uravnotežen i u okvirima realnih  prihoda, a zbog zadržavanja dostignutih standarda, bilo je nužno smanjivati dio izdataka proracuna. Jedan od njih su i place djelatnicima gradske uprave i gradskih ustanova, a oblik i nacin smanjenja bit ce definirani po okoncenju pregovora sa sindikatima, koji upravo traju. Što se investicija tice, one se nastavljaju. Razvoj grada ide dalje, a jedan od projekata koji je u tijeku je Dom umjetnosti za koji se Grad planira zadužiti; natjecaj za prikupljanje ponuda banaka je okoncan. Slijedi odluka Gradskog vijeca o ulasku u novo zaduženje, potom se ocekuje izdavanje suglasnosti i Vlade RH na novo zaduženje, pa tek potom može se ocekivati pocetak izgradnje Doma umjetnosti. Otplata glavnice kredita uslijedila bi u 2015.  Inace, zakon dopušta maksimalnu razinu od 20 posto zaduženosti proracuna gradova i opcina.  Prema razini zaduženja, gradski je proracun u 2012. bio zadužen 5,32 posto. Projekcije su da bi u 2014. zaduženje proracuna iznosilo 5,14 posto, a u 2015. ono bi iznosilo 7,32 posto. Iz ovih je podataka vidljivo da Grad Opatija nije prezadužen i da može servisirati svoje obveze po kreditima. Prema parametrima donosimo tri varijante kako izgleda prijedlog gradskog proracuna Grada Opatije u 2013. Prijedlog je u visini 109.344.940 kuna. No, pribroje li se tome 7,2 milijuna kuna ( koliko je, prema predugovorima koji su potpisani s privatnim sektorom, namijenjeno za rekonstrukciju cesta)  tada proracun iznosi 116. 544.940 kuna. Uz kredit za realizaciju Doma umjetnosti od 46 milijuna kuna, tada prijedlog proracuna Grada Opatije iznosi 162.544.940 kuna. Zakljucno, gradonacelnik Ivo Dujmic istice da je prijedlog proracuna za 2013. postavljen oprezno, tako da se ne mora brzo ici u rebalans, odnosno proracunsko uravnoteženje, ali su u njemu zadržana medutim sva stecena prava, kao i osiguran nastavak razvoja grada kroz realizaciju kapitalnih projekata.    

Opatija