Predstavljen prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2016.

U uredu gradonacelnika danas je održana konferencija za medije na kojoj su sudjelovali gradonacelnik Ivo Dujmic, zamjenici gradonacelnika Fernando Kirigin i Marina Gašparic i procelnik gradskog UO za financije i društvene djelatnosti Danijel Jerman na kojoj je predstavljen prijedlog Proracuna Grada Opatije za 2016. i projekcije proracuna za 2017. i 2018. godinu. U kreiranju prijedloga Proracuna Grada Opatije za 2016. godinu kljucni orijentir bio je pracenje smjernica iz usvojene Strategije razvoja Grada Opatije 2014. – 2020. godine, istice procelnik gradskog UO za financije i društvene djelatnosti Danijel Jerman. Gradonacelnik Ivo Dujmic detaljnije je obrazožio novinarima prijedlog proracuna GRada Opatije za 2016. s projekcijama proracuna za 2017. i 2018. g. Tako prema nacrtu prijedloga proracuna Grada Opatije za 2016. godinu gradski proracun iznosi 202.842.614 kune i viši je u odnosu na proracun 2015. za 64,08 posto. Uz prijedlog gradskog proracuna za narednu godinu, nalazi se i projekcija proracuna Grada Opatije za 2017. i 2018. godinu. Grad Opatija raspisao je javno savjetovanje oko ovog prijedloga gradskog proracuna i projekcija proracuna za 2017. te 2018. godinu 25. studenog, a savjetovanje s javnošcu još traje i otvoreno je do 4. prosinca 2015. Glavni razlozi povecanja gradskog proracuna za 64, 08 posto u odnosu na ovogodišnji jesu ukljucivanje po prvi puta financijskih planova svih proracunskih korisnika – Djecji vrtic, OŠ R. K. Jeretov, Gradska knjižnica, JVP Opatija te Ustanova festival Opatija, Mjesni odbori (7  milijuna kuna) – ali i  sredstva ostvarena prodajom udjela cetiri JLS, medu kojima je i Grad Opatija, u Društvu LRH Cavtat (39 milijuna kuna). Usmjerit ce se namjenski u izgradnju novog objekta djecjeg vrtica na Punta Kolovi.  Povecanje gradskog budžeta uvjetovalo je takoder i povlacenje kreditnih sredstava Banke (38 milijuna kuna) namijenjenih gradnji Kulturno turistickog centra. „Prijedlog proracuna za 2016. godinu s proracunskim projekcijama za naredne dvije godine (2017. i 2018. godinu) ne donosi nikakva nova opterecenja, u nadležnosti Grada, za gradane. Takoder, zadržava se standard svih programa kroz javne potrebe; zadržavamo i program poticajnih mjera za poduzetnike i obrtnike, jednako kao što nastavljamo sa subvencijama i sufinanciranjem mnogih drugih programa, primjerice: smještaja djece u vrticima, stipendiranjem ucenika i studenata, a kroz prekvalifikacijske programe strucnog usavršavanja poticemo konkurentnost mladih na tržištu rada. Ujedno, zadržavamo sve ostale proracunskom definirane ciljeve iz resora socijale, zdravstva,  sporta, društvenih djelatnosti, komunalija, te kvalitetnih manifestacija,  dosadašnji nivo komunalnog resora, iako se visina komunalne naknade nije mijenjala od 2002.g. U sklopu  mjera pronatalitetne politike predlažemo povecanje iznosa naknada za  novorodeno prvo, drugo, trece i svako slijedece dijete u obitelji, te  za obitelji koje imaju cetvoro i više djece planiramo financijske pomoci dok djeca idu u vrtic, pa onda osnovnu, i kasnije srednju školu“  komentira prijedlog Proracuna 2016. s projekcijama proracuna za 2017. i 2018. gradonacelnik Ivo Dujmic. Podsjetio je i da ekonomska cijena smještaja djece u vrticu iznosi 2400 kn; roditelji u Opatiji placaju 650 kn (cjelodnevni boravak) odnosno 290 kn (poludnevni), a razliku podmiruje Grad. Grad Opatija nastavlja sa realizacijom svih zacrtanih kapitalnih projekata neophodne turisticke infrastrukture za organizaciju kvalitetnih manifestacija, koje bi privukle veci broj gostiju.   Proracun Grada za 2016. te projekcija za 2017. i 2018. podrazumijeva nastavak kapitalnih investicija u razdoblju 2016.-2018. : dovršetak izgradnje Kulturno-turistickog centra, izgradnja Djecjeg vrtica, izgradnja Vatrogasnog doma, uredenje Amerikanskih vrtova, pocetak rekonstrukcije nogometnog igrališta u Opatiji, gradnja objekata i uredaja komunalne infrastrukture, izgradnja, rekonstrukcija i sanacija prometnica, proširenje groblja u Veprincu, uredenje plaža i obalnog puta, završetak uredenja prostora za Društvo Naša djeca, obnova javne rasvjete, ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda.      

Opatija